2005-12-15 16:50:40

Katolícko-pravoslávna teologická komisia obnovila svoju činnosť


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. dnes na osobitnej audiencii prijal členov medzinárodnej zmiešanej komisie pre teologický katolícko-pravoslávny dialóg, ktorí sa v týchto dňoch stretli v Ríme. Vo svojom príhovore Svätý Otec vyjadril radosť z toho, že spoločná komisia obnovila svoju činnosť. Podľa pápeža v tomto novom období dialógu je potrebné odstrániť vzájomné názorové rozdiely a snažiť sa o uskutočnenie hlavnej túžby a to plného spoločenstva v Kristovi.
 
Plné spoločenstvo má za cieľ jednotu v pravde a láske. Nemôžeme byť spokojní so zastavením sa uprostred cesty, ale musíme neprestajne, s odvahou a poníženosťou hľadať vôľu Ježiša Krista, aj keď sa to nie vždy zhoduje s našimi ľudskými plánmi. Uskutočnenie plnej jednoty a zmierenie medzi kresťanmi sa môže dosiahnuť iba vtedy keď obetujeme našu osobnú vôľu, vôli Pána. Do tejto úlohy sa musia zapojiť kňazi, teológovia a celé cirkevné spoločenstvá... Na to, aby sme nastúpili na cestu jednoty nestačia naše slabé sily. Musíme prosiť o pomoc Pána..., pretože jednota je predovšetkým darom od Boha.
 
Na záver príhovoru Benedikt XVI. uistil prítomných o svojich modlitbách za katolícko-pravoslávny dialóg a všetkým poprial požehnané Vianočné sviatky.
 
Medzinárodná zmiešaná komisia pre teologický dialóg medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou bola založená 30. novembra 1979 v Istanbule pri príležitosti návštevy Jána Pavla II. u patriarchu Dimitriosa I.. Po rokoch úspešného dialógu sa činnosť komisie prerušila v roku 2000. Obnovená bola až tento rok 12. septembra z rozhodnutia patriarchu Konštantinopolu Bartolomeja I.
 
(RV, 151205, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.