2005-12-14 17:23:44

30-та Генерална аудиенция на Бенедикт ХVІ


Бог остава винаги до човека до смъртния му час. Той е всемогъщ и знае всичко, но не съди човека, а му помага и го освобождава. Това са някои от мислите на Папа Бенедикт ХVІ, изказани по време на седмичната генерална аудиенция. Тя се проведе на площад “Св.Петър” в присъствието на 18 хил. вярващи и поклонници от цял свят. Изходна точка за катехизиса на Папата бе 138 библейски псалм, описващ “всезнанието и всеприсъствието “ на Бог в пространството и времето:
RealAudioMP3 “Бог е строг към тези, които доброволно избират злото. Неговият поглед е навсякъде. Бог вижда всичко и е присъстващ винаги до своите чеда ”, изтъкна Папата изтъкна на предпоследната Генерална аудиенция преди Рождество Христово. Погледът на Всевишния не е безразличен и въпреки, че в прегръдката на Господа Отец е цялото Негово Творение, което пъдтвърждава откровеното ни от св. Павел в Деяния на Апостолите, всички “ние чрез Него живеем, и се движим, и съществуваме”, Бог “изпитва” със стръгост и с мисърдна грижа. “В първата част – каза Папата – псалмопевецът ни представя премъдростта и всепознанието Божии, като употребява няколко значими глаголи: “изпитва”, “знае”, “разбира”, “окръжава”, “обгръща”, всички отнасящи се до Небесния Отец, чиято премъдрост е вечна и на всякъде.

“Следователно – определи Папата – Господ е в съкровено единение с всеки един от нас и е в винаги присъстващ и сведетел на нашите мисли и нашите дела”. Интересен е факта, че точно днес Папата посвети катехистичното си размишление на този псалм, където съвсем открито се говори за един особен вид “изпитване” от страна на Бога-Екзаминатор. Тези акценти бяха отправени от Светия Отец, както към взелите участие в аудиенцията групи поклонници, така и към присъстващите членове от Комисията, която в мемента преглежда писмените изпити на 700 кандидати журналисти. Втората част – допълни Бенедикт XVI – е посветена на истината, че божественото присъствие е всестранно. Цялото пространство, в което Бог може да се намери е вертикалната ос “небе- преизподня”, която се преплита с хоризноталните измерения, т.е. от “зората” или Изтока до “края на Средиземно море”, което ще рече, до Запада. Всеки кът от земното и въздушното пространство – определи Папата – е изпълнено с Него, Нашият Бог и Отец.

Като цитира 11 и 12 стих от псалма за Божието величие, Негово Светейшество определи, че и тъмата - ноща, в която няма никаква светлина, присъствието на Всевишния, я превръща в ден и “следователно – каза Папата – не бива да се страхуваме никога, когато ни се струва че сме навлезли в непрогледната тъма, защото Бог никога няма да ни изостави. “Неговата ръка ще води и десницана Му ще ни утвърждава”. Което означава - обобщи Бенедикт XVI – че въпреки строгостта на Бога пред греха, подкрепата Му е освобождаваща от силата на злото”. Светият Отец приключи с цитата от духовните съждения на Теодор Чириийски – християнски писател от V век: “Ако са велики Божиите творби, колко по-велик е Техния Творец”. Преди да даде Апостолически благослов, Негово Светейшество не пропусна да спомене, че днес 14 декември Христовата Църква възпоменава св Йоан Кръстни, чиято харизма помага на всеки който се стреми да навлезе в Божията премъдрост, за което е преди всичко е необходимо “поемане, вглъбяване и носене на Христовия Кръст”.
Ред. Кр. КемаловаAll the contents on this site are copyrighted ©.