2005-12-13 17:16:10

Posolstvo Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja


Vatikán: V tlačovom stredisku Svätej stolice dnes zverejnili posolstvo pápeža Benedikta XVI. k 39. Svetovému dňu pokoja, ktorý sa bude sláviť 1. januára 2006.
V úvode posolstva, venovanom téme: „Pokoj spočíva v pravde“, sa Svätý Otec odvoláva na konštitúciu II. Vatikánskeho koncilu Gaudium et spes, v ktorej sa konštatuje, že ľudstvu sa iba vtedy podarí „vybudovať naozaj ľudskejší svet pre všetkých..., ... ak sa všetci s obnoveným duchom obrátia k pravde pokoja.
 
Aké významy však vyvoláva výraz „pravda pokoja“ v našom vedomí? „Aby sme mohli primerane odpovedať na túto otázku,“ uvádza Svätý Otec, „musíme si uvedomiť, že pokoj nemožno zredukovať iba na neexistenciu ozbrojených konfliktov, ale musíme ho chápať ako ovocie poriadku, ktorý jeho Božský Zakladateľ vložil do ľudskej spoločnosti, poriadku, ktorý musia uskutočňovať ľudia usilujúci sa o čoraz väčšiu spravodlivosť.
 
Benedikt XVI. sa v posolstve dotkol aj stále aktuálneho problému terorizmu. „Až dodnes pravdu pokoja stále dramatickým spôsobom ohrozuje a popiera terorizmus, ktorý svojimi vyhrážkami a kriminálnymi činmi je schopný držať svet v stave strachu a neistoty... Moji predchodcovia mnohokrát verejne odsúdili nerozvážnosť plánov teroristov. Takéto plány sú totiž inšpirované tragickým a zdrvujúcim nihilizmom, ktorý pápež Ján Pavol II. popísal týmito slovami: ´Kto zabíja uskutočňovaním teroristických útokov, prechováva v sebe pocit pohŕdania ľudstvom a prejavuje beznádej voči životu a budúcnosti.´
 
V závere posolstva sa Svätý Otec obracia na veriacich s prosbou o zintenzívnenie modlitieb, keďže pokoj je predovšetkým Božím darom, ktorý si treba neprestajne vyprosovať. „Obráťme svoj zrak s dôverou a detskou odovzdanosťou na Máriu, Matku Kniežaťa Pokoja. ... Prosme ju o pomoc pre celý Boží ľud, aby bol v každej situácii strojcom pokoja, tým, že sa nechá osvietiť pravdou, ktorá oslobodzuje.
 
Svojím prvým posolstvom k Svetovému dňu pokoja Benedikt XVI. nadväzuje na výzvy svojich predchodcov, pápežov Pavla VI. a Jána Pavla II. k mierovému spolužitiu na celom svete a zároveň opäť potvrdzuje pevné odhodlanie Svätej stolice naďalej slúžiť veci pokoja.
 
(RV, 131205, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.