2005-12-13 16:48:54

Посланието на Бенедикт ХVІ за Световния ден на мира 2006


"В Истината е мирът": така е озаглавено първото послание на Бенедикт ХVІ за Световния ден на мира, който се отбелязва на 1 януари 2006г. Документът, представен във Ватиканския пресцентър от председателя на Папския Съвет за Справедливост и мир кардинал Ренато Мартино, утвърждава категорчното желание на Светия Престол да продължава да служи за каузата на мира. Посланието подчертава, че името Бенедикт, избрано от новия Свети Петров приемник, посочва неговото убеждение да работи за мира, тъй като то се позовава както на покровителя на Европа, така и на Папа Бенедикт ХV, заклеймил Първата Световна война като "безполезна касапница" и работил за признаването на идеала на мира.

Истината води към мира, а лъжата е пречка към него. Това са двете концепции върху които е изградено посланието на папата. То е призив към "един нов свят" , който не означава свят без война, а "съжителство между отделните граждани в общество управлявано от справедливостта" и в което е гарантирано " благото за всеки отделен човек". За папата, мирът не се свежда до липсата на въоръжени конфликти, а като "резултат от онзи ред, пожелан от Божията любов", който изисква отговорност на всяко ниво и най-вече да "съгласува човешката история в истината, спаредливостта, свободата и любовта към Божествения ред".

Бенедикт ХVІ конкретно посочва "лъжите" в миналото и настоящето. Това е "драмата на греха с неговите перверзни последствия, причинили и които продължават да причиняват разрушителни щети в живота на хора и на цели народи". "Достатъчно е да се спомене миналия век в който погрешни идеологически и политически системи мистифицирали по прагматичен начин истината - пише папата - и довели до експлоатацията на внушителен брой мъже и жени, заличавайки цели семейства и общности".

Към "съвременните лъжи" Бенедикт ХVІ споменава тероризма, който продължава да отрича и компрометира истината". Тероризъм, вдъхновен от "трагичен и разтърстващ нихилиъм", "отричащ съществуването на всякаква истина". Това е лъжата на религиозния фанатизъм и фоундаментализма, който налага чрез насилие собствените убеждения за истината". Папата обединява нихилизма и фундаментализма, тъй като погазват истината и са свързани от "опасното незачитане на човека и неговия живот, а оттам и на Бог".

Другите лъжи на съвремието са предивзикани "от правителства, които разчитат на ядрените оръжия, за да гарантират сигурността на собствените си страни: переспектива, която освен че е гибелна - пише папата - е изцяло измамна. В една ядрена война няма да има нито победители, нито победени, а само жертви".

"Проблемът за истината и лъжата засяга всеки човек и е решаващ за мирното бъдеще на планетата". За папата "всеки един от нас трябва да се чувства отговорен, за да не може фалша да замърси човешките отношения. Всички хора са част от едно семейство. Истината на мира - пише Бенедикт ХVІ - е призив към всички да култивират плодотворни и откровени отношения и стимул за търсене пътищата на прошката и помирението, откритост в отношенията и вярност към дадената дума".All the contents on this site are copyrighted ©.