2005-12-12 18:19:13

Trnavská univerzita udelila čestný doktorát prof. Jozefovi Heribanovi SDB


Slovensko: Dnes o 14. hodine sa v aule Trnavskej Univerzity – Pazmáneum uskutočnilo slávnostné odovzdanie čestného doktorátu emeritnému profesorovi Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, Jozefovi Heribanovi. Návrh na toto ocenenie profesora Heribana, podala vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.


Po laudácii, ktorou dekan tejto fakulty, jezuita Juraj Dolinský predstavil život a dielo profesora heribana, sa slova ujal rektor univerzity, prof. Peter Blaho. Vo svojom príhovore poukázal, že Trnavská univerzita sa rozhodla oceniť Jozefa Heribana za jeho celoživotné dielo v odbore biblických vied a osobitne za prínos k uvedeniu do prehĺbeného štúdia Svätého Písma na Slovensku.


Svoj inauguračný prejav, Jozef Heriban venoval téme každodenného čítania Svätého Písma a metóde Lectio Divina. V ňom spomenul dôvody, prečo Sv. Písmo a jeho každodenné čítanie, nemá v kultúrnom živote dnešného človeka také miesto, ktoré by podstatne usmerňovalo jeho životný štýl a jeho poslanie v spoločnosti. Pod túto skutočnosť sa okrem kultúry dnešnej civilizácie podpisuje aj osobný postoj jednotlivca.


V ďalšej časti prednášky rozobral metódy a spôsoby plnohodnotného čítania biblických textov, medzi ktorými má najdôležitejšie miesto Meditatívny spôsob čítania – teda Lectio Divina - pomocou ktorého môže človek za pomoci Ducha Svätého objaviť radosť a pomoc do každodenného života.


O svojich dojmoch mi Don Heriban povedal: RealAudioMP3


Medzi niekoľko desiatok hostí zo Slovenska a zahraničia, ktorí osobne prišli na túto slávnosť vzdať hold profesorovi Heribanovi boli: rektor Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme prof. Mario Tosso, arcibiskup Ján Sokol spolu s emeritnými biskupmi Bratislavskotrnavskej arcidiecézy, vojenský ordinár František Rábek, rakúsky veľvyslanec v slovenskej republike pán Bolldorf s manželkou, primátor Trnavy pán Bošnák.


O tom, prečo Trnavská univerzita udelila čestný doktorát profesorovi Heribanovi hovorí jej rektor, Peter Blaho: RealAudioMP3


Trnavská univerzita dnes odovzdala od svojho opätovného založeniea v roku 1992, dá sa povedať, jubilejný 30 čestný doktorát. Jozef Heriban, dlhoročný profesor aj na univerzite v japonskom Tokiu, sa tak zaradil medzi domáce aj zahraničné osobnosti vedeckého, verejného a cirkevného života, akými sú rakúsky kardinál Konig, kardinál Tomko, kardinál Korec, arcibiskup Sokol, bývalý veľvyslanec Spojených štátov Amerických na Slovensku pán Ralph Johnson, doktor Anton Neuwirh, ako aj Chiara lubichová, zakladateľka hnutia Focolare.


(121205, jš)All the contents on this site are copyrighted ©.