2005-12-12 18:12:37

Cirkev a svet: Kambodža a Laos


Podobne ako minulý týždeň, keď sme hovorili o živote Cirkvi vo Vietname, i dnes ešte symbolicky zostaneme na Ďalekom Východe. Našu pozornosť chceme aktuálne upriamiť na dve malé navzájom susediace ázijské krajiny: Kambodžu a Laos. Zatiaľ čo v prvej z nich miestni katolíci iba pred niekoľkými dňami oslávili významné cirkevné výročie, v druhej tento víkend miestna vláda odmietla povoliť dlho očakávanú vysviacku nového katolíckeho kňaza.
 
Oblasti, v ktorých žijú katolíci Kambodže a Laosu, doteraz nemajú postavenie diecéz. V takýchto misijných krajinách Svätá stolica spravidla zriaďuje tzv. apoštolské vikariáty, resp. apoštolské prefektúry.
 
V Kambodži s vyše 12 miliónmi obyvateľov prevažne budhistickej viery je katolícka komunita menšinou. V súčasnosti má asi 30 tisíc členov. Počiatky evanjelizácie tejto krajiny siahajú do roku 1555 a sú spojené s menom misionára, dominikánskeho pátra Gaspara De Cruz.
 
V roku 1850 Svätá stolica zriadila v Kambodži apoštolský vikariát Phnom Penh, ktorý v súčasnosti vedie Mons. Emile Destombes, biskup pôvodom z Francúzska. V rámci tohto vikariátu boli v roku 1968 ustanovené dve apoštolské prefektúry: Battambang, ktorú v tomto čase vedie španielsky jezuita Enrique Figaredo Alvargonzales, a Kompong Cham, ktorú má na starosti páter Antonysamy Susairaj zo Spoločnosti zahraničných misií. Od roku 1990, keď Kambodža nadviazala diplomatické styky s Vatikánom, majú tamojší kresťania ústavou zaručenú náboženskú slobodu.
 
Začiatkom decembra, pri príležitosti 450. výročia prítomnosti Katolíckej cirkvi v Kambodži, navštívil túto krajinu apoštolský nuncius pre Thajsko, Kambodžu a Singapur, arcibiskup Salvatore Pennacchio. Cieľom jeho návštevy bola prefektúra Kompong-Cham. Predtým sa však spolu s Mons. Emilom Destombesom zastavil v dedine Thank Kok, v prefektúre Battambang, aby si uctil tamojší pamätník mučeníkom kambožskej cirkvi, zavraždeným počas režimu Červených Kmérov v rokoch 1975 až 1979.
 
Počas svojej návštevy v prefektúre Kompong-Cham sa apoštolský nuncius stretol s viacerými miestnymi cirkevnými spoločenstvami, aby ich uistil o duchovnej blízkosti Svätého Otca. V meste Ko Andak arcibiskup Pennacchio vysvätil novú kaplnku. Slávnostná omša pri tejto príležitosti bola zároveň spojená s obradom prijatia dvadsiatichštyroch dospelých do katechumenátu, obdobia duchovnej prípravy na prijatie sviatosti krstu, ktorá v tejto krajine trvá tri roky.
 
4. decembra slávil apoštolský nuncius svätú omšu vo farnosti svätého Jozefa v Phnom Penh, na ktorej sa zúčastnilo približne 400 veriacich. Vo svojej homílii sa arcibiskup dotkol témy 450. výročia príchodu katolíckych misionárov do Kambodže, pričom vyzdvihol príklad obetavosti jej prvého misionára, pátra Gaspara De Cruza: „Nesmieme nikdy zabudnúť na prvých misionárov, ich odvahu, ich altruizmus a ich veľkorysosť,” uviedol arcibiskup Pennacchio. „Platí to i pre misionárov, ktorí sem prišli neskôr, a tiež pre predstaviteľov miestneho kléru, ktorí odovzdávali dedičstvo viery z generácie na generáciu.
 
Laoská vláda zakázala vysviacku kňaza,“ informovala uplynulý víkend tlačová agentúra Asianews. 32-ročný Sophone Vilavongsy, laoský misionár z rehole oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie, sa mal 8. decembra stať prvým novým kňazom v tejto krajine, vysväteným po tridsiatich rokoch. Vysviacky, ktorá sa mala konať v kostole Najsvätejšieho srdca vo Vientiane, sa však miestna katolícka komunita nedočkala. Komunistická vláda krajiny totiž v poslednej chvíli stiahla svoj oficiálny súhlas. „Vojaci strážia kostol, aby si boli istí, že sa nariadenie vlády bude dodržiavať. Teraz už len treba čakať, ako sa vyvinie situácia,“ uviedol, Mons. Ján Khamsé Vithavong, poverený vedením apoštolského vikariátu Vientiane. Podľa neho vládni predstavitelia nedali žiadne vysvetlenie, prečo vysviacku odmietajú povoliť. Slávnostný obrad bol už raz schválený, i keď s určitými obmedzeniami. Vláda si stanovila tieto podmienky: vysviacka sa nesmie uskutočniť v rodnej dedine menovaného kandidáta a nesmie sa na nej zúčastniť nadmerne vysoký počet veriacich.
 
Zákaz vysviacky nového kňaza je súčasťou dlhodobo tvrdej reality katolíckej cirkvi v Laose. V roku 1975, keď sa k moci dostali komunisti na čele s Pathethom Laom, boli z krajiny vyhnaní všetci zahraniční misionári. V Laose v súčasnosti existuje jediný povolený kňazský seminár. Nachádza sa na území apoštolskej prefektúry Paksé a podlieha kontrole režimu.
 
Do roku 1975 pôsobili v krajine misionári z rádu oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie, najmä z Francúzka a Talianska. Ovocím ich činnosti bol zrod malých, ale veľmi životaschopných katolíckych komunít najmä na vidieku. Počas vojny v Laose prišlo o život sedem oblátov, ostatní boli po víťazstve komunistov vyhnaní z krajiny. Jeden z nich však ostal a žije v Laose dodnes, a to už spomínaný Mons. Ján Khamsé Vithavong, apoštolský vikár z Vientiane, jediný a nateraz posledný laoský oblát, ktorý bol vysvätený za kňaza pred tridsiatimi rokmi. Za celý ten čas tvrdo pracoval v ťažkých podmienkach. Dnes mu pri jeho pastoračnej činnosti pomáha iba jeden starý kňaz, páter Khamphan. Večné sľuby a diakonát svojho mladého spolubrata Sophoneho Vilavongsyho, ktorý zatiaľ stále čaká na svoju vysviacku, je podľa Mons. Vithavonga „znamením nádeje pre budúcnosť krajiny i toho, že Boh nezabudol na chudobnú, malú a aktívnu cirkev v Laose.
 
Drahí bratia a sestry, súčasné udalosti v živote katolíckych komunít Kambože a Laosu, nás môžu inšpirovať k tomu, aby sme ich potreby a prosby zahrnuli i do svojich modlitieb. Povzbudzujú nás k tomu i slová Jána Pavla II., adresované biskupom Laosu a Kambože vo februári 1999, keď po prvýkrát spoločne absolvovali úradnú návštevu ad Limina Apostolorum vo Vatikáne:
 
Drahí bratia v biskupskej službe! Viem, s koľkou obetavosťou ste slúžili a stále slúžite cirkvi vo svojich krajinách. Viacerí z vás na vlastnom tele okúsili väzenie alebo exil, zatiaľ čo mnohí vaši bratia, tak ako dobrí pastieri, položili svoje životy za svoje stáda. I dnes musíte vykonávať váš biskupský úrad často v ťažkých podmienkach. Môžete si byť istí, že Petrov nástupca stojí duchovne blízko pri každom z vás, vo vašom utrpení rovnako ako i vo vašich radostiach a nádejách. ... Využívam príležitosť nášho stretnutia, aby som vyslovil svoje úprimné uznanie laikom vašich diecéz za ich hrdinskú vernosť Kristovi – zvlášť v časoch, keď v mnohých oblastiach museli žiť mnoho rokov bez kňazskej pomoci. ... Uprostred národov Laosu a Kambodže nech sú katolíci znamením nádeje, ktorá prináša život! Želám vašim krajinám, aby ich vládnuci predstavitelia napredovali v budovaní čoraz bratskejšej a solidárnejšej spoločnosti, v ktorej trvalý pokoj umožní všetkým ľuďom dosiahnuť blaho a rásť ľudsky i duchovne.
 
(RV, 121205, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.