2005-12-10 16:13:14

Benedikt XVI. sa stretol s rehoľníkmi Rímskej diecézy


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. sa dnes napoludnie v aule Pavla VI. stretol s rehoľníkmi a rehoľníčkami Rímskej diecézy. Príchodu Svätého Otca predchádzala modlitba svätého ruženca. V úvode svojho príhovoru Benedikt XVI. privítal všetkých prítomných. Poukázal na to, že zasvätené osoby mali v Rímskej cirkvi vždy významné miesto a poďakoval im za ich svedectvo a prácu v takom kozmopolitnom meste akým je Rím. Svätý Otec ďalej povzbudil rehoľníkov, aby vydávali svedectvo o tom, že Boha treba počúvať a milovať celým srdcom, celou dušou a zo všetkých síl.

Nemajte strach ukázať sa aj navonok, ako zasvätené osoby a hľadajte akýkoľvek spôsob, aby ste ukázali vašu príslušnosť ku Kristovi, ktorý je ukrytým pokladom pre ktorý ste zanechali všetko.

Benedikt XVI. ďalej zdôraznil význam komunitného života, ktorým rehoľníci ukazujú, že vďaka evanjeliu sa môžu zmeniť aj ľudské vzťahy a že láska nie je utópiou.

Drahí bratia a sestry, Cirkev potrebuje vaše svedectvo, potrebuje zasvätený život, ktorý s odvahou a tvorivosťou čelí výzvam súčasnej doby. Pri postupujúcom hedonizme sa od vás žiada odvážne svedectvo čistoty, ako výrazu srdca, ktoré pozná krásu a hodnotu Božej lásky. Pred túžbou za peniazmi váš striedmy život v službe najchudobnejším pripomína, že Boh je skutočným bohatstvom, ktoré nesklame. Pred individualizmom a relativizmom, ktoré vedú ľudí k tomu, že pre nich je jedinou normou ich vlastná osoba, váš komunitný život... potvrdzuje, že sa pre Boha vzdávate svojej osobnej realizácie“.

Benedikt XVI. na záver svojho príhovoru ešte raz poďakoval zasväteným osobám za ich prácu pre chudobných a trpiacich, za ich službu v oblasti výchovy a kultúry a za neustále modlitby, ktoré vychádzajú z kláštorov.

(RV, 101205, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.