2005-12-09 17:33:20

Zomrel kardinál Leo Scheffczyk


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. dnes zaslal sústrastný telegram kardinálovi Friedrichovi Wetterovi, arcibiskupovi Mníchova a Freisingu, v súvislosti so správou o úmrtí kardinála Lea Scheffczyka vo štvrtok, 8. decembra. V telegrame Svätý Otec uvádza: „S hlbokým smútkom a vnútorným dojatím som prijal správu o úmrtí váženého kardinála Lea Scheffczyka na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Svoj bohatý kňazský život a vedeckú činnosť s neúnavnou horlivosťou venoval teologickému bádaniu a ohlasovaniu Božej pravdy. Svojou vernosťou vo viere, ľudskou dobrotou a skromnosťou zostáva žiarivým príkladom pre svojich žiakov a mnohých veriacich. Nech ho Matka Božia, Panna Mária, ktorú po celý svoj život uctieval s vrúcnou láskou, sprevádza do večného domu Otca.“

85-ročný kardinál Scheffczyk, emeritný profesor dogmatiky na Mníchovskej univerzite, bol medzinárodne uznávaným teológom, napísal 80 kníh, 500 esejí a nespočetné množstvo článkov. V roku 2001 ho Ján Pavol II. kreoval za kardinála-diakona. Kardinál Scheffczyk pôsobil aj ako konzultor Pápežskej rady pre rodinu. V roku 1994 mu Univerzita Opus Dei v Pamplone udelila čestný doktorát za prínos v oblasti obrany ľudskej dôstojnosti.

Úmrtím kardinála Scheffczyka sa počet členov kardinálskeho kolégia znížil na 179, z ktorých 111 má právo voľby v prípadnom konkláve.

(RV, 091205, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.