2005-12-09 17:30:02

Benedikt XVI. prijal predstaviteľov Metodistickej cirkvi


Vatikán: Svätý Otec dnes prijal delegáciu Svetovej metodistickej rady. Cieľom jeho stretnutia s vrcholnými predstaviteľmi Metodistickej cirkvi bolo zhodnotenie vzájomných vzťahov medzi katolíkmi a metodistami, a obnovenie úsilia o pokračovanie vo vzájomnom teologickom dialógu. “Drahí priatelia,“ uviedol Svätý Otec vo svojom príhovore, „vedení Duchom Svätým a pamätajúc na veľké a trvalé Božie milosrdenstvo... usilujme sa o obojstrannú oddanosť voči Božiemu Slovu, buďme jeho svedkami a spojme sa v modlitbe. V tomto adventnom čase, keď si pripravujeme srdcia a mysle na privítanie Pána, prosím o hojné požehnanie pre vás všetkých a metodistov na celom svete.“

 
Pápež Benedikt XVI. prijal dnes na osobitných audienciách aj prezidenta Poľskej republiky Aleksandra Kwasniewského, prezidenta Rovníkovej Guiney Obianga Nguemu Mbasoga a prefekta Kongregácie pre náuku viery, arcibiskupa Williama Levadu spolu s jeho sekretárom Mons. Angelom Amatom.
 

(RV, 091205, mv)
All the contents on this site are copyrighted ©.