2005-12-09 17:22:24

2. adventná homília pápežského kazateľa


Vatikán: Kazateľ pápežského domu páter Raniero Cantalamessa dnes ráno v kaplnke Redemptoris Mater v Apoštolskom paláci predniesol v prítomnosti pápeža Benedikta XVI. a jeho najbližších spolupracovníkov svoju druhú adventnú homíliu, tentokrát na tému: Božstvo Krista v evanjeliu podľa Jána.

V tomto evanjeliu sa Ježiš obracia na tých, ktorí už veria v pravého Boha, „ povedal páter Cantalamessa. „Domáha sa však viery v niečo nové: a to, v jeho príchod na svet; v to, že hovorí v mene Božom, v to, že je jednorodeným Božím Synom. ... Veriť v toho, ktorého poslal Otec, hovorí Ježiš, je“Boží skutok”, ... neuveriť v neho, je hriech.

Božstvo Krista je najvyšším vrcholom viery, uviedol ďalej páter Cantalamessa a dodal, že veriť v jeho Božstvo je omnoho ťažšie ako iba jednoducho veriť v Boha.

Ako katolíci musíme mať niekoľko výhrad k takémuto spôsobu ponímania Kristovho Božstva. Neprikladá sa v ňom náležitý význam Kristovmu zmŕtvychvstaniu, ... neberie sa v ňom dostatočne do úvahy vonkajšie svedectvo apoštolov, ani ´vnútorné svedectvo´, ktoré nám o Kristovi vydáva Duch Svätý. Práve to však obsahuje dôležitý prvok pravdy, ktorý nám môže pomôcť očistiť našu vieru a pretvárať ju tak, aby bola čoraz autentickejšia a osobnejšia.

(RV, 091205, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.