2005-12-08 13:18:29

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie


Vatikán: Dnes napoludnie sa pápež Benedikt XVI. spolu s veriacimi, zhromaždenými na Námestí svätého Petra, pomodlil modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:

Drahí bratia a sestry,
slávime dnes slávnosť Nepoškvrneného počatia. Je to deň veľkej duchovnej radosti, kedy kontemplujeme Pannu Máriu, ktorú ospevuje veľký básnik Dante slovami: „pokorná a väčšia než stvorenie, pevný cieľ večného rozhodnutia“ (Par., XXXIII, 3). Žiari v nej večná dobrota stvoriteľa, ktorý vo svojom spásnom pláne ju vyvolil, aby sa stala matkou svojho jednorodeného Syna a v predpovedi jeho smrti, ju uchránil od každej škvrny hriechu. Takto sa prostredníctvom Kristovej Matky a našej Matky, uskutočnilo dokonalým spôsobom povolanie každého ľudského bytia. Všetci ľudia, pripomína apoštol Pavol, sú povolaní, aby boli pred Božou tvárou svätí a nepoškvrnení v láske (porov. Ef, 14). Keď sa pozeráme na Pannu Máriu, akoby sme mohli nenechať v nás, jej deťoch, opäť prebudiť túžbu po kráse, dobrote, čistote srdca? Jej nebeský lesk a čistota nás priťahuje k Bohu, pomáha nám prekonať pokušenie k životu priemernosti a kompromisov so zlom, orientuje nás rozhodným spôsobom k opravdivému dobru, ktoré je zdrojom radosti.

Dnes v mojich myšlienkach sa vraciam k 8. decembru 1965, kedy Boží služobník Pavol VI. slávnostne ukončil II. Vatikánsky ekumenický koncil, ktorý bol najväčšou cirkevnou udalosťou 20. storočia a ktorý blahoslavený Ján XXIII. zahájil tri roky pred tým. Medzi mnohými jasajúcimi veriacimi na námestí svätého Petra, Pavol VI. zveril, uvedenie do života koncilových dokumentov, Panne Márii, ktorú vzýval pod menom Matka Cirkvi. Keď som predsedal dnes predpoludním eucharistickej slávnosti vo vatikánskej bazilike, ďakoval som Bohu za dar II. Vatikánskeho koncilu. Okrem toho som ďakoval aj Najsvätejšej Panne Márii, že sprevádzala počas týchto 40. rokov život Cirkvi bohatý na mnohé udalosti. Zvláštnym spôsobom Mária bdela so svoju materinskou starostlivosťou nad pontifikátmi mojich ctihodných predchodcov. Každý z nich, s veľkou pastoračnou múdrosťou, viedol Petrovu loď po ceste opravdivej kon-cilovej obnovy, neúnavne dbajúc na vernej interpretácii a uvádzaní do života II. Vatikánskeho koncilu.

Drahí bratia a sestry, dnešný deň, ktorý je celý venovaný Panne Márii, vyvrcholí popoludní, keď sa podľa pradávnej tradície odoberiem na Španielske námestie aby som položil vencovú korunu k nohám sochy Nepoškvrnenej. Pozývam Vás, aby ste sa so mnou duchovne spojili na tejto púti, ktorá chce byť výrazom synovskej úcty voči Panne Márii a aktom, ktorým jej zverím milovaný Rím, Cirkev a celé ľudstvo.

Na záver Svätý Otec ešte dodal:
Srdečne pozdravujem členov Pápežskej akadémie Nepoškvrnenej, sprevádzanú jej predsedom kardinálom Andrzejom Maria Deskurom, podobne ako aj členov „Domu Márie“. Nech nad vami a nad vašimi aktivitami vždy bdie Panna Mária.

Som rád, že môžem požehnať olympijskú pochodeň, ktorá dnes prechádza Rímom k svojmu cieľu v Turíne, kde sa budú konať najbližšie zimné Olympijské hry. Kiež tento oheň pripomína všetkým hodnoty pokoja a bratstva, ktoré sú základom Olympijských hier. (RV, 081205, ls)
All the contents on this site are copyrighted ©.