2005-12-08 09:54:43

Документите на Втория Ватикански събор


25 януари 1959г - обявяване
11 октомври 1962 - откриване
8 декември 1965 - закриване

Приети са общо:
4 Съборни Конституции от които 3 догматични и 1 пастирска;
9 Съборни декрета;
3 Съборни декларации

І Период:
11/10 - 8/12 1962: І Сесия:

ІІ Период:
29 септ.1963: ІІ Сесия:
4 дек.1963: ІІІ Сесия:

Документи :
4.12.1963: Литургична конституция "Sacranctum Concilium"
4 .12.1963: Декрет за средствата за социални комуникации "Inter Mrirfica"

ІІІ Период:
14 септ.1964: ІV Сесия:
21 ноем.1964 V Сесия:

Документи:
21.11.1964: Догматична конституция за Църквата "Lumen Gentium"
21.11.1964: Декрет за Католическите църкви от Източен обряд "Oreintalium Ecclesiarium"
21 .11.1964: Декрет за екуменизма "Unitatis Redintegratio"


ІV Период:
14 септ.1965 VІ Сесия:
28 окт.1965 VІІ Сесия:

Документи:
28.10.1965: Декрет за пастирската служба на Епископите "Christus Dominus"
28 . 10 .1965: Декрет за обновлението на религиозния живот "Perfectae caritatis"
28.10.1965 : Декрет за формирането на свещеници "Optatam totius"
28.10.1965 : Декрет за християнското възпитание "Gravissimum Educationis"
28.10.1965 : Декрет за отношението на Католическата Църква към нехристиянските религии "Nostra Aetate"

18 ноем. 1965: VІІ Сесия:
Документи:
Догматична конституция за Божественото Откровение "Dei Verbum"
Декрет за апостолата на миряните "Apostolicam actuositatem"


7 дек. 1965: ІХ Сесия:
Документи:
Декларация за религиозната свобода "Dignitatis humanae"
Декрет за мисионерската дейност на Църквата "Ad Gentes"
Декрет за свещеническия живот и служение "Presbyterorum Ordinis"
Пастирска Конституция за Църквата и света "Gaudium et Spes"

8 дек. 1965: Х Сесия:
Послания на Събора към човечеството: към правителствата, представители на науката, изкуството, работници, бедни, болни, младежи.All the contents on this site are copyrighted ©.