2005-12-07 16:05:39

Държавните отговорници в защита на бедните и слабите


Този апел отправи Папа Бенедикт ХVІ по време на генералната аудинеция. Тя се проведе на площад "Св.Петър" в присъствието на 20 хил. вярващи и поклонници от цял свят. В поздравленията си към присъстващите Папата подчерта ролята на свещеническото звание и ценностите в спорта:

“Бог избира бедните и слабите. Бог няма да изостави делата на ръцете Си и ще извърши, което е потребно за чедата”. С това доверие и вяра във Всевишния, праведният отправя славославяща признателна благодарност към Отца и се прекланя пред светия Храм на Господа. Това е отразено в псалм 137, който Бенедикт XVI предложи днес за размисъл за 80 тото катехистично тълкуване на библейските истини. “Молещият се – каза Папата – е сигурен, в Божията “милост” и “истина” и знае, че в “деня”, когато обръща поглед към Господа, воплите му ще бъдат чути и “бодрост ще се всели в душата” на подтиснатия праведен. Цялата тази действителност – определи Бенедикт XVI – ни напомня за онзи свеж полъх на вятъра, който прочиства пътищата, премахва страховете, зарежда с нова енергия и оживотворяваща сила, и изпълва сърцата с надеждата.

“След описанието на това индивидуално усещане и състояние на душата, псалмопевецът разширява своя поглед и долавя не само отделния славославящ Бога човек, а цели народи, и “всички земни царе”, които възпяват великата слава на Господа, всемогъществото на Отца и “Неговите пътища”. Това означава – допълни Папата – че Бог не изоставя Своя промисъл за спасението на човешкия род и не представа да откровява Словото за вечен живот. С тази вяра в сърцето откриваме, че “Господ е висок” и славен, защото “смирения вижда” с любов, а “горделивия отдалеч” разпознава и отдалечава от Себе Си. От псалмопевеца и от старозаветната книга на Пророк Исая узнаваме, че за преследваните и подтискани от “враговете”, за благочестивите, Бот е “оживяване” и “спасение”.

Следователно – определи Бенедикт XVI – Бог избира беззащитните, които подкрепя и заставя на страната на жертвите на робството, които освобождава със Своята десница, делата на делата на ръцете си не изоставя”. “Ето защо – каза към края Папата – трябва да сме уверени, че въпреки бурите в живота ни, въпреки сериозните изпитания, на които сме изложени и които ни очакват, никога няма да бъдем изоставени на произвола на нашите крехки човешки сили за отбара, а ще останем за винаги в ръцете на Бога Отец – Нашият Господ. Той ще ни придружава по трънливите житейски пътища, така, както гласи св. П авел в своето послание до Филипяните: “Тоя, Който почна у вас доброто дело, ще го върши дори до деня на Исуса Христа”.

В края, на Генералната аудиенция, преди да даде Апостоличски Благослов, Светият Отец отправи поздрави към присъстващите поклонници, между които група съдии от футболните федерации на Болцано и Флоренция, пред които изтъкна приноса на спорта за засилване на надеждата и заздравяване на лоялните човешки отношения, а пред участниците в юбилейния форум на Конгрегацията за клира, който чества 40 години от промулгиране на съборния Декрет ” Presbiterorum ordinis ”, отразяващ естеството и характерните особености на свещенослуженето Негово Светейшество отрази значението на този документ на Втория ватикански събор, който ни разкрива дълга на свещениците защо, по светия Христов пример, всеки богопосветен трябва да е готов да отдаде живота си за прослава на Бога и за и спасението на душите” - приключи Бенедикт XVI.
Ред. Кр. КемаловаAll the contents on this site are copyrighted ©.