2005-12-06 17:00:35

Delegácia Svetovej metodistickej rady vo Vatikáne


Vatikán: Dnes navštívila Vatikánsky rozhlas delegácia Svetovej metodistickej rady, ktorá sa má tento týždeň stretnúť s pápežom Benediktom XVI.. Návšteva vedúcich predstaviteľov Metodistickej cirkvi u Svätého Otca a vrcholných predstaviteľov niektorých dikastérií Rímskej kúrie je potvrdením úsilia o rozvoj vzájomných vzťahov a teologický dialóg s Katolíckou cirkvou.


Metodistickú cirkev, ktorá v mnohých európskych krajinách dostala názov Evanjelická cirkev metodistická, založil v 18. storočí anglikánsky pastor John Wesley ako hnutie náboženskej a sociálnej obnovy, ktoré sa rozšírilo najprv na území Anglicka a Severnej Ameriky a neskôr, skrze aktivity svojich misionárov, aj v iných krajinách Európy i celého sveta.


Na dialógu s Katolíckou cirkvou sa Svetová metodistická rada aktívne podieľa od roku 1967. Znakom rastúceho prehĺbenia vzájomných vzťahov medzi obomi cirkvami je napríklad činnosť medzinárodnej zmiešanej katolícko-metodistickej komisie. Svetová metodistická rada tiež prejavila záujem pridať sa k Spoločnému vyhláseniu k učeniu o ospravodlivení, ktoré v roku 1999 podpísali Katolícka cirkev a Svetová luteránska federácia. To je jeden z bodov, ktorý môže spájať katolíkov a metodistov, povedal pre Vatikánsky rozhlas Walter Klaiber z Nemecka, člen Svetovej metodistickej rady:„Práve pri rozhovoroch o spoločnom vyhlásení k učeniu o ospravodlivení sa ukázalo, že metodistické chápanie tohto učenia nie je vzdialené od rímskokatolíckeho. Keď o tom spolu hovoríme, cítime, že je tu veľká blízkosť, cítia to aj veriaci našej cirkvi, keď sa stretnú s rímskokatolíkmi, aj keď možno nie vo všetkých krajinách, ale napríklad v strednej Európe určite áno.”


(RV, 061205, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.