2005-12-06 16:46:18

Cirkev a svet: Vietnam


Katolícki veriaci vo Vietname v súčasnosti napriek svojej neľahkej situácii zároveň prežívajú obdobie veľkých milostí. Patrí medzi ne najmä zriadenie novej diecézy, o ktorom 22. novembra tohto roku rozhodol Svätý Otec Benedikt XVI..Diecéza Ba Ria, zasvätená apoštolom Jakubovi a Filipovi, sa rozprestiera na území juhovýchodného pobrežia Vietnamu. Bola ustanovená vzhľadom na vysoký počet katolíkov v tejto oblasti. Za jej biskupa pápež menoval Mons. Tomáša Nguyena Van Trama.
 
5. decembra ukončil svoju oficiálnu navštevu Vietnamu kardinál Crescencio Sepe, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. V telefonickom rozhovore pre Vatikánsky rozhlas kardinál vysvetlil, aký význam má spomínaná nová, v poradí 26. katolícka diecéza v tejto ázijskej krajine:
Má veľmi osobitný význam, ak pomyslíme na to, že vo Vietname za uplynulých tridsať rokov neboli ustanovené žiadne nové diecézy... Vznik novej diecézy je vždy znakom životaschopnosti kresťanských komunít, ktoré sa rozrastajú a teda potrebujú aj duchovného pastiera vo svojej oblasti, najmä ak ich materské diecézy majú veľmi veľkú rozlohu, s čím sú často spojené komunikačné ťažkosti, a tak aktívna prítomnosť nového biskupa zaiste bude môcť viac pozdvihnúť kresťanský život tamojšieho obyvateľstva.“

 
Zriadenie novej diecézy je podľa kardinála Sepeho i znakom zlepšeniu vzťahov medzi Vietnamom a Svätou stolicou a zároveň určitým vyjadrením väčšej otvorenosti vietnamskej vlády voči stále sa rozrastajúcej kresťanskej komunite v krajine.
„Je to veľmi aktívna, veľmi dynamická komunita. Podľa štatistík sú tamojšie kňazské semináre plné a stále potrebujú nové priestory, aby mohli vyhovieť vysokému počtu žiadostí o prijatie. Vznikajú mnohé nové kongregácie. Taktiež účasť veriacich na sviatostiach je veľmi vysoká, s takou sa dnes nestretneme napríklad ani v Európe. Ďalej by som rád vyzdvihol misijný aspekt života vietnamských kresťanov. Tamojšia cirkev je už teraz pripravená vyslať svojich kňazov, rehoľníkov i laikov na prvú evanjelizáciu do susedných krajín ako Kamboža, Laos, či Myanmar.“

 

 
Počas svojej návštevy vo Vietname vysvätil kardinál Sepe 57 nových vietnamských kňazov. Na slávnostnej vysviacke v Hanojskej katedrále 29. novembra sa podľa informácií rímskej tlačovej agentúry Fides zúčastnilo niekoľko tisíc katolíkov. Kardinál vo svojej homílii vyzval nových kňazov, aby prinášali posolstvo viery i nekresťanom vo svojej krajine.
Vysviacka veľkého počtu nových kňazov je pre Cirkev vo Vietname historickou udalosťou, i vzhľadom na to, že náboženská sloboda v tejto krajine je naďalej iba formálna. Vietnamská vláda si totiž vyhradzuje napr. právo veta pri menovaní biskupov či pripúšťaní kandidátov k štúdiu teológie.
Prísnu kontrolu všetkých kresťanských aktivít umožňuje zákon o náboženstvách, ktorý vstúpil do platnosti v novembri 2004. Podľa neho je možné napr. usporiadať ekumenické zhromaždenia, liturgické slávnosti či vydávať knihy s náboženskou tematikou len pod dohľadom štátu. Miestni katolícki biskupi na tento zákon reagovali so znepokojením a prostredníctvom agentúry AsiaNews požiadali katolíkov celého sveta o modlitby za Cirkev vo Vietname. Vo svojom vyhlásení vtedy o. i. uviedli: „Ak štátne orgány budú trvať na dôslednom dodržiavaní zákona, bude to znamenať koniec náboženskej slobody v krajine.“
Povzbudenie pre Cirkev vo Vietname tlmočil biskupom tejto krajiny počas ich úradnej návštevy ad Limina Apostolorum vo Vatikáne v januári 2002 i pápež Ján Pavol II., ktorý vtedy vo svojom príhovore zdôraznil:
„Keď sa vrátite do svojej vzácnej krajiny, odkážte vašim kňazom, rehoľníkom a rehoľníčkam, katechétom a laikom, že pápež sa za nich modlí a že ich posmeľuje, aby odpovedali na výzvy, ktoré pred nich kladie evanjelium... Cirkev vo Vietname je povolaná vyjsť von z krajiny a evanjelizovať, ohlasovať radostnú zvesť o vykúpení mnohým obyvateľom Ázie, ktorí ešte nepočuli nič o Kristovi... Poznám vaše nasadenie a ťažké podmienky, v ktorých musíte vykonávať svoje poslanie. Nech vanutie Ducha Svätého urobí plodnými vaše apoštolské iniciatívy.“
 
Vietnam leží na východnom pobreží Indočínskeho poloostrova, hraničí s Kambožou, Laosom a Čínou. V minulosti bol niekoľko storočí pod nadvládou Číny. Od druhej polovice 19. storočia krajinu kolonizovalo Francúzsko, a to až do roku 1945, keď Vietnam vyhlásil nezávislosť. Čoskoro nato však vypukol vojnový konflikt proti pokusom Francúzska o opätovnú kolonizáciu krajiny, Trval deväť rokov a jeho výsledkom bolo rozdelenie krajiny na Severný a Južný Vietnam. Šesťdesiate a sedemdesiate roky 20. storočia zase poznačila vojna s USA. Opätovné zjednotenie krajiny nastalo až po vyhlásení Vietnamskej socialistickej republiky v júli 1976. Od pádu komunistického režimu v krajinách strednej a východnej Európy koncom 80-ych rokov i Vietnam postupne prekonáva svoju medzinárodnú izoláciu. V roku 1993 zrušili Spojené štáty americké ekonomické embargo voči Vietnamu, o dva roky neskôr obe krajiny obnovili vzájomné diplomatické vzťahy. Diplomatické styky s Vatikánom Vietnam zatiaľ stále nenadviazal.
 
Kresťanstvo na územie Vietnamu priniesli v 16. storočí misionári z Európy, najmä francúzski, španielski a portugalskí. Rastúci počet domorodého obyvateľstva, ktoré prijalo kresťanskú vieru, však začal znepokojovať miestnych panovníkov. Situácia v krajine bola čoraz menej priaznivá pre katolíkov. Od polovice 17. až do konca 19. storočia prežíva tamojšia Cirkev neľútostné prenasledovanie. Rôzni panovníci v tých časoch vydali množstvo úradných nariadení o potlačení kresťanstva.
Najťažším skúškam boli vietnamskí kresťania vystavení v 19. storočí. Represívne opatrenia boli stále rafinovanejšie, pre miestne obyvateľstvo boli výstrahou, no pre mnohých i lákadlom. Chrániť kresťana sa v tom čase rovnalo odsúdeniu na smrť. Naopak, za chytenie misionára bola odmena 300 uncí striebra. Takéhoto kňaza čakala krutá smrť, bol sťatý a jeho telo hodili do rieky. Škála krutosti sa delila podľa hierarchie: kňazom sa podrezávalo hrdlo, katechétom sa na tvár vypaľoval nápis Ta dao, čo v preklade znamená „falošné náboženstvo“, a jednoduchým veriacim ich mučitelia ponúkali slobodu, ak za to pred sudcom pošliapu kríž.
Ani kruté represálie neotriasli pevnou vierou vietnamskej kresťanskej komunity. Dokonca ani vtedy, keď pre ňu mnohé rodiny čakalo zhabanie majetku, vyhnanstvo, odlúčenie od najbližších: manželov od manželiek, rodičov od detí.
Bolo to obdobie skutočných mučeníkov pre Krista. Stosedemnástich mučeníkov z 18. a 19. storočia postupne blahorečili pápeži Lev XIII. Pius X.. a Pius XII. Všetkých spolu ich 19. júna 1988 svätorečil Ján Pavol II..Medzi týmito mučeníkmi bolo 8 biskupov, 50 kňazov, 1 seminarista a 58 laikov väčšinou vietnamského pôvodu, okrem toho aj niekoľko Francúzov a Španielov. Ich mučeníctvo nám pripomína liturgický kalendár 24. novembra. Na tento deň pripadá spomienka na sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov. Kňaz a misionár Ondrej Dung-Lac bol popravený v Hanoji 21. decembra v roku 1839. Vo Vietname patrí medzi najviac uctievaných mučeníkov.
 
Takmer polovica z približne 83 miliónov obyvateľov Vietnamu sa hlási k budhizmu, zastúpené sú aj mnohé iné orientálne náboženstvá ako taoizmus či konfucionizmus. V krajine žije tiež moslimská komunita a približne 8 percent kresťanov. Z toho katolíkov je necelých 6 miliónov a protestantov asi 200 tisíc.
 
Podľa agentúry Fides 80 až 90 percent vietnamských katolíkov aktívne praktizuje svoju vieru. Mnohých cudzincov počas navštevy Vietnamu prekvapuje veľmi vysoká účasť miestnych veriacich nielen na nedeľných svätých omšiach, ale aj počas pracovných dní. Vietnamskí katolíci vo všetkých oblastiach krajiny prejavujú osobitný záujem o Božie slovo a štúdium Katechizmu, dodáva Fides.
 
Najdynamickejší je život Cirkvi na juhu krajiny. Na severe Vietnamu, ktorý bol až do roku 1975 izolovaný, je situácia katolíkov pre nedostatok kňazov o niečo zložitejšia. Stále tam však žije mnoho malých katolíckych spoločenstiev, roztrúsených po odľahlých dedinách, ktoré si i napriek mnohoročnej neprítomnosti kňaza zachovali vieru. Veľkým požehnaním pre vietnamských veriacich bola v uplynulých rokoch napr. výstavba katolíckej kaplnky v Hoa Binh, 75 km východne od hlavného mesta Hanoj, ktorú v roku 2002 povolila miestna vláda. Veriaci tejto farnosti sa tak už tri roky môžu pravidelne schádzať na bohoslužbách, zatiaľ čo predtým boli nútení cestovať desiatky kilometrov do iných miest, aby sa mohli zúčastniť na svätých omšiach v nedeľu alebo počas veľkých cirkevných sviatkov.
 
V roku 2004, pri príležitosti 470. výročia príchodu kresťanských misionárov do Vietnamu, oslavovala tamojšia Cirkev Svätý rok evanjelizácie. Vietnamskí biskupi vtedy vyzvali veriacich, aby sa modlili za dielo evanjelizácie, a v rámci nej aby venovali osobitný záujem nekresťanom, najmä chorým, starým a chudobným.
 
(rv, fides, 051205, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.