2005-12-05 17:18:50

Posvätná hudba - liturgická a pastorálna výzva


Vatikán: V novej synodálnej aule sa dnes konal jednodňový seminár na tému: „Posvätná hudba – liturgická a pastorálna výzva“. Cieľom seminára, ktorý sa konal pri príležitosti 40. výročia promulgovania konštitúcie II. Vatikánskeho koncilu Sacrosanctum Concilium – o posvätnej liturgii, bolo predstaviť používanie posvätnej hudby v dnešnej liturgii. Viac nám o tomto stretnutí povedal jezuita Vlastimil Dufka, účastník seminára:
 
„Tento seminár bol organizovaný Kongregáciou pre posvätný kult a disciplínu sviatosti. Predsedajúcim seminára bol prefekt kongregácie kardinál Francis Arinze, ktorý otvoril seminár modlitbou. Počas seminára odznelo šesť krátkych príspevkov, ktoré sa zaoberali posvätnou hudbou z rôznych perspektív. V prvom príspevku prezident Pápežského ambroziánskeho inštitútu pre posvätnú hudbu, profesor Giordano Monzio Compagnoni, naznačil základné biblicko-patristické východiská pre liturgickú hudbu.
 
Veľmi dôležitou a často opakovanou problematikou bola téma vzťahu liturgickej hudby a aktívnej účasti ľudu na liturgii (príspevok mal Rev. Louis-André Naud, Québec). Prof. Jean-Marie Bodo z Kamerunu sa venoval téme vzťahu posvätnej hudby a inkulturácie, kde načrtol problematiku používania gregoriánskeho chorálu v misijných krajinách. Okrem dvoch nasledujúcich tém, zaoberajúcich sa využitím gregoriánskeho chorálu v dnešnej liturgii (Prof. Valentín Miserachs y Grau, riaditeľ Pápežského inštitútu pre posvätnú hudbu v Ríme; Rev. P. Abate Philippe Dupont, O.S.B, opát z benediktínskeho kláštora v Solesmes), bola zdôraznená aj úloha zboru v slávení liturgie (Prof. Martin Baker, dirigent katedrálneho zboru, Westminster).
 
Počas seminára odzneli aj ukážky liturgickej hudby. Po odznení príspevkov bola živá diskusia, v ktorej okrem iného, pater Juan Javier Flores, riaditeľ Pápežského liturgického inštitútu sv. Anzelma v Ríme jasne zdôraznil, že liturgia sa neprispôsobuje hudbe ale hudba vychádza z liturgie.
 
Veľmi sympatickým vstupom bol aj príspevok prefekta kongregácie kardinála Arinzeho, ktorý vyzval účastníkov k tomu, aby sa – okrem problematiky gregoriánskeho chorálu a polyfónie - viac začalo hovoriť o novej tvorbe liturgickej hudby v reči ľudu a vyzval k tvorivosti v tejto oblasti. Myslím si, že táto téma tvorby novej liturgickej hudby je v súčasnosti veľmi aktuálnou aj na Slovensku.“
 
Účastníkom stretnutia poslal osobitný list aj Benedikt XVI. Svätý Otec v ňom povzbudzuje k používaniu hudby počas svätých omší a odporúča sledovanie hudobnej praxe v liturgii, ako aj nové experimenty.
 
(RV, 051205, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.