2005-12-02 16:49:28

Predvečer Xaveriánskeho roku


Španielsko: V predvečer otvorenia Jubilejného roka Spoločnosti Ježišovej sa dnes v katedrále v severošpanielskej Pamplone konali slávnostné vešpery, ktoré viedol pamplonský arcibiskup Mons. Fernando Sebastián Aguiar. Zúčastnil sa na nich generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Peter–Hans Kolvenbach a provinciáli jezuitského rádu z celého sveta, medzi nimi i provinciál slovenských jezuitov, páter Ján Ďačok.


Spoločnosť Ježišova vyhlásila Jubilejný rok pri príležitosti bližiacich sa okrúhlych výročí jej zakladateľov: 500. výročia narodenia svätého Františka Xaverského, 450. výročia úmrtia svätého Ignáca z Lloyoly a 500. výročia narodenia blahoslaveného Petra Fabera.


Jubilejný rok sa začne zajtra, 3. decembra a potrvá do 3. decembra 2006. V rámci jeho bohatého programu duchovných a kultúrnych aktivít usporiadajú jezuiti i dve medzinárodné konferencie. Prvá, na tému prax dávania ignaciánskych duchovných cvičení v minulosti a dnes, sa bude konať v auguste budúceho roka v Lloyole, druhá, v októbri 2006 v Ríme, bude zameraná na jezuitské stanovy a spôsob riadenia.


(RV, 021205, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.