2005-12-02 17:00:33

Biblický slovník v taliančine od slovenského autora dona Jozefa Heribana SDB


Rím: Vo štvrtok 1. decembra sa na Pápežskej saleziánskej univerzite konala prezentácia talianskeho prekladu diela profesora Jozefa Heribana „Príručný lexikón biblických vied“. Ide o slovník, ktorý po prvý raz vyšiel v slovenčine v roku 1992. Neskôr nasledovali ďalšie tri vydania. Včera predstavený lexikón je v talianskej verzii prepracovaný a rozšírený.
 
V úvode prezentácie sa prítomným prihovoril rektor saleziánskej univerzity, profesor Mario Toso, ktorý lexikón označil za jedno z najvýznamnejších diel profesora Heribana.
 
Jeho dielo je veľké nielen z vedeckého pohľadu, ale predovšetkým kvôli úsiliu, ktoré vynaložil na jeho zostavenie. Ako som uviedol vo svojom príspevku, ide o svedectvo pre všetkých mladých študentov a predovšetkým docentov, ktorí sa od neho môžu naučiť tomu, že zasvätením celého života výskumu sa prichádza k poznaniu Božieho slova a kultúry“.
 
Lexikón má asi 1500 strán. Je rozdelený na tri časti: terminologický slovník biblických a pomocných vied, slovník gramatických pojmov a prílohy s historickými a archeologickými údajmi. Páter Prosper Grech, profesor svätého písma na Augustiniánskom patristickom inštitúte ponúkol na prezentácii kritický pohľad na dielo profesora Heribana:
 
Ja by som definoval tento slovník, ako lexikón biblickej terminológie, ktorá niekedy môže byť dosť nejasná. Keď študent, ktorý začína čítať sväté písmo a nachádza množstvo neznámych výrazov, ktorým nerozumie, v tomto slovníku nájde vysvetlenie skutočne všetkého. Nie iba samotnú terminológiu, ktorú použili biblickí autori, ale aj úvod do každej z kníh biblie, gramatickú terminológiu a všetky historické dátumy Grécka, Ríma a Blízkeho Východu. Myslím si, že každý študent by si ho mal zadovážiť. Rovnako môže byť pomocou aj vedcom, pretože ako som sa priznal v mojom príhovore, pomohol v mnohom aj mne samému“.
 
Korektorom slovenského aj talianskeho vydania bol don Rudolf Blatnický, profesor dogmatickej teológie. Ten vo svojom príspevku predstavil ako vlastne vzniklo toto jedinečné dielo a ako prebiehali práce na jednotlivých verziách. Hovorí don Blatnický: RealAudioMP3
 
V závere prezentácie sa slova ujal kardinál Jozef Tomko, bývalý prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý priblížil význam tohto diela pre Slovensko a svet. Kardinál v krátkosti predstavil dejiny Slovákov od čias vierozvestov svätých Cyrila a Metoda až po súčasnosť a zdôraznil, že lexikón profesora Heribana patrí k priekopníckym činom rozvoja biblickej vedy na Slovensku. Hovorí kardinál Tomko: RealAudioMP3
 
Don Jozef Heriban, profesor Biblickej teológie pochádza zo Šelpíc. Po vstupe do rehole saleziánov a úteku do Talianska študoval teológiu na univerzite v Turíne. V roku 1957 ho predstavení poslali vyučovať biblické vedy do Tokia. Okrem iného tu vyučoval na prestížnej univerzite Sofia. Z misií sa vrátil v roku 1976, po takmer dvadsiatich rokoch. Od roku 1979 pôsobil na Pápežskej saleziánskej univerzite ako profesor novozákonnej exegézy, biblickej teológie a biblickej gréčtiny.
 
(RV, 021205, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.