2005-12-02 16:48:23

Benedikt XVI. si vypočul prvú adventnú homíliu


Vatikán: V prítomnosti pápeža Benedikta XVI. a jeho najbližších spolupracovníkov dnes ráno v kaplnke Redemptoris Mater v Apoštolskom paláci predniesol páter Raniero Cantalamessa, kazateľ pápežského domu, prvú adventnú homíliu na tému: Viera v Krista dnes a na počiatku Cirkvi. Prinášame Vám z nej niekoľko myšlienok:


Aké miesto má Ježiš v našej spoločnosti a v našej kultúre? Myslím, že v tomto ohľade by sa dalo hovoriť o prítomnosti a súčasne neprítomnosti Krista. Na istej úrovni – v oblasti masmédií všeobecne – je Ježiš Kristus silne prítomný, priam ako superstar,… v rade nekonečných príbehov, filmov a kníh, ktorých autori manipulujú s postavou Krista, niekedy pod pláštikom iba domnelých nových historických dokumentov o ňom. ... No ak sa pozrieme na prostredie viery, kam Kristus patrí v prvom rade, všimneme si, naopak, až znepokojujúci nedostatok jeho prítomnosti, ak nie priam odmietnutie jeho osoby.” Zoči-voči tejto situácii označil páter Cantalamessa za prvoradú úlohu kresťanov „veľký úkon viery” ako odpoveď na „výzvy, ktorým čelí viera v Krista v našej dobe.


Ohlasovať Ježiša ako svojho Pána znamená podriadiť mu každú oblasť svojho bytia, dovoliť, aby evanjelium preniklo všetky naše skutky. Znamená to, tak ako to povedal aj Ján Pavol II., ´otvoriť dvere Kristovi, a to otvoriť ich dokorán´.


V nasledujúcich troch adventných homíliách, v dňoch 9., 16. a 23. decembra, sa páter Cantalamessa zamyslí nad tým, čo o viere v Krista hovoria apoštoli Ján a Pavol či Nicejský koncil, a ako prežívala svoju vieru v neho jeho Matka, Panna Mária.


(RV, ansa, 021205, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.