2005-12-01 19:20:10

Международната богословска комисия ще публикува документ за починалите деца неполучили Кръщението


Съдбата на починалите без кръщение деца, естествения морален закон и метода на католическото богословие бяха основните теми в словото на Папа Бенидкт ХVІ към членовете на Международната богословска комисия, които провеждат във Ватикана свое пленарно заседание. Срещата бе определена от Папата като “семейна”, тъй като преди своето избиране Бенедикт ХVІ бе председател на комисията в продължение на 24 години в качеството си на префект на Конгрегацията за доктрината на вярата.

Според него темата за естествения моралензакон има особено значение за разбирането основата на изконните права в човешката натура и като такива, произлизащи от Божията воля на Създателя: “Предшестващи държавните закони, те са универсални, ненарушими и незаменяеми, подчерта Папата, и затова трябва да бъдат зачитани като такива, особено от гражданските власти, които са призвани да гарантират тяхното зачитане. Въпреки, че в съвременната култура концепцията за “човешка натура “ все повече се загубва, допълни Бенедикт ХVІ, остава факта, че човешките права не могат да бъдат възприети без да се допусне, че човека по своята натура е носител на ценности и норми, които трябва да се преоткрият и утвърдят,а не да бъдат измислени и наложени по субективен или произволен начин”.

Относно метода на католическото богословие папата потвърди, че “богословието се ражда от импулса за истината и любовта, които са цел, за да се опознае Онзи, който по своята необятна доброта се откровява, най-вече чрез своя Единороден Син”. “Божието Откровение, допълни папата, е следствие на основен принцип за богословието, който се прилага в Църквата и за Църквата във вярност към Апостолическата традиция”. Затова за Бенедикт ХVІ, “работата на един богослов трябва да се развива в общение с живото Учение на Църквата и под нейната власт”.

Папата засегна и най-важната тема за починалите без кръщение деца, която се полага в контекста на “спасителната и универсална Божия воля, на посредническата роля на Христос и на църковните тайнства”. По този въпрос говори в обръщението си към Папата арх. Уилям Левада, който за първи път участва в качеството си на председател на сесията на Богословската комисия. Той изтъкна факта, че “в съвременния контекст на културен релативизъм и религиозен плурализъм броят на децата неполучили Кръщението нараства значително, което прави достигането пътищата на Спасението по-комплексни и проблематични”. “Църквата съзнава, че Спасението е достижимо единствено в Христос и чрез Светия Дух, но тя не може да не се замисли, като Майка и учителка, за съдбата на онези, които още не могат да управляват разсъдъка и свободата си”. Монс. Левада допълни, че по този въпрос Богословската комисия работи, а резултатите ще бъдат публикувани в специален документ.

“ За починалите деца неприели Кръщението няма определена догматична дефиниция и католическа доктрина, обвързваща и установена за всички - каза отеца йезуит Луис Ладария, секретар на международната богословска комисия. Знаем, допълни, че дълго време се е мислило, че тези деца са отивали в лимба,мястото определено за тях, където са се наслаждавали на небесни радости без обаче да виждат Бог. Това вярване след последните проучвания не само теологични, но и на вероучителстването е в кризи, подчерта отец Ладария. Сега този проблем се проучва, за да бъде осветлено това, което Църквата може да каже, като се знае че по него тя не се е произнасяла окончателно”. “В този контекст трябва да бъде взета предвид и волята на Бог да спаси всички човешки същества, единственото посредничество за това на Христос, както и сакралността на Църквата в реда на спасението. Това, допълни отец Ладариа, са основните параметри, от които трябва да се тръгне, за да бъде разглеждан въпроса. Естествено трябва да тръгнем от факта, че Бог желае спасението на всички, без да изключи никого. Трябва да тръгнем и от факта, че Христос умря за всички човеци и че Църквата е универсално тайнство за спасение, както учи Вторият Ватикански събор. Ако се тръгне от тези предпоставки, проблемът се налага по друг начин, много важен, т.е. за необходимостта от Кръщението за всекиго. Надявам се, заяви отец Ладария, в скоро време да се достигне до документ, който да бъде одобрен от компетентните власти.

Международната теологична комисия е основана от Папа Павел V І през 1969 г. като форум на международните теологични дискусии. В нея има представители от всички континенти, които обсъждат проблеми свързани с универсалната Църква и теологията. В нейната вече 35-годишна история Комисията е публикувала повече от 20 документа, разглеждащи Христологията, теологията и антропологията. Публикувала е важен документ за инкултурацията и други по еклезиални теми. Занимавала се е с Изкуплението, с теология на религиите, с някои въпроси от есхатологията, проблема за дяконството, а преди една година публикува документ за човешката личност като образ Божи.All the contents on this site are copyrighted ©.