2005-11-29 16:09:23

Renato Martino bíboros hétfőn Szent Pétervárott bemutatta az Egyház Társadalmi Tanításának Kompendiumát.


Mint már arról hírt adtunk, a Iustitia et Pax Pápai Tanács elnöke, Oroszországba látogatott, hogy bemutassa az Egyház Társadalmi Tanításának Kompendiumát. A bemutatón mondott beszédében annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben és a béke építésében elsődlegesen fontos helyet foglal el a vallások közötti párbeszéd. Európa nagy kihívása ma az etikai és vallási közömbösség, valamint az ökumenikus együttműködés megújításának szükségessége. A bemutatón jelen volt Antonio Mennini érsek, apostoli nuncius, Tadeusz Kondrusiewicz érsek, valamint az orosz ortodox egyház egy képviselője. Martino bíboros hangsúlyozta, hogy szociális téren a legaggasztóbb jelenség az erkölcs és a politika kettéválasztása, az a meggyőződés, hogy az etikai alapelveket nem lehet beépíteni a közéletbe, mivel egyéni, sőt magán döntések kifejezései. A bíboros, aki Ádvent első vasárnapján a Szent Pétervári alexandriai Szent Katalin templomban mutatott be szentmisét, homíliájában utalt azokra a kudarcokra, amelyek napjaink embereinek elvárásait érik. Látszólag feltartóztathatatlan az igazságtalanság, az erőszak, a korrupció számtalan megnyilvánulása. Az emberek azonban talán soha nem voltak ilyen közel az üdvösséghez. Ha felismernék, hogy egyedül nem képesek az üdvösségre, ha lemondanának arról az esztelen elképzelésről, hogy igazságosabb világot építhetnek Isten nélkül, ha alázattal és bizalommal megnyílnának Isten irgalmas szeretete felé, akkor megváltozna az emberek és a világ élete – mondta Martino bíboros.All the contents on this site are copyrighted ©.