2005-11-28 16:57:33

XVI. Benedek pápa üzenete a hollandiai katolikus fiatalok vasárnap tartott országos napjára


Nieuwegein – A holland városka látta vendégül az ország katolikus ifjúságának ezt a legfontosabb eseményét, amelyet a püspökkari konferencia rendezett, együttműködve a különféle egyházi mozgalmakkal és szervezetekkel, közöttük a Karizmatikus Megújulás, a Fokoláre mozgalom és az Emmanuel Közösség tagjaival. A 16 és 30 év közötti fiatalok számára szervezett programban szerepeltek interaktív szemináriumok, konferenciák, egyéb kezdeményezések. A katolikus fiatalok országos napja vasárnap, 5 órakor ünnepélyes szentmisével zárult, amelyen felolvasták XVI. Benedek pápa üzenetét.
A Szentatya szeretettel köszöntötte a Nieuwegeinben összegyűlt holland katolikus fiatalokat. Elismerését fejezte ki Adrianus Simonis utrechti bíboros érseknek, a hollandiai püspöki kar elnökének és minden holland főpásztornak ezért a kezdeményezésért, majd lelki közelségéről és imáiról biztosította a fiatalokat. Örömmel állapította meg, hogy a fiatalok, akik közül sokan jelen voltak a kölni ifjúsági világtalálkozón, most tovább folytatják és társaikkal is meg osztják ezt a tapasztalatot. Ez a találkozó fontos jel a holland társadalom számára: azt jelenti, hogy a fiatalok nem félnek megvallani keresztény mivoltukat és nyíltan tanúságot akarnak tenni hitükről.
Találkozójuk legmélyebb indítéka az, hogy Jézus Krisztussal találkozzanak. Ez volt az ifjúsági világtalálkozó célja is: „Eljöttünk, hogy hódoljunk neki”. A Napkeleti Bölcsek nyomában, az igazságot keresve, a fiatalok a világ minden részéről Kölnbe mentek, hogy imádják az Emberré lett Istent, és a Vele való találkozás révén lélekben átalakulva tértek vissza hazájukba, a Három Királyokhoz hasonlóan egy másik úton. „Kedves Barátaim!” – írta a holland fiataloknak szóló üzenetében XVI. Benedek pápa. „Jézus a ti igazi barátotok, keressétek a vele való barátságot! Jézus vár benneteket és csak benne találjátok meg a boldogságot.” Könnyű megelégedni a felületes örömökkel, de előbb vagy utóbb ráébredünk, hogy nem ez a valódi boldogság, mert azt sokkal mélyebben, csak Jézus Krisztusban találhatjuk meg.
A Szentatya arra buzdította a holland katolikus fiatalokat, hogy buzgó és szüntelen imával legyenek állandó kapcsolatban az Úrral és kérjék mennyei Édesanyját, hogy imádkozzon velük és értük. A szentolvasón keresztül Máriától megtanulják az egyszerű és bensőséges imát. Életük középpontjában álljon a szentmisén való részvétel, a szentáldozás, amelyben Jézus önmagát adja nekünk. Ő, aki mindenki bűneiért meghalt, kopogtat szívükön, hogy kegyelmeit oszthassa nekik.
Térdeljenek le az Oltáriszentség előtt, Jézus elárasztja majd őket szeretetével és megnyitja szívét számukra. Jézus különösen várja őket a kiengesztelődés szentségében, hogy megújulhassanak lelkükben és előrehaladjanak keresztény életükben. Ha Jézust követik, soha nincsenek egyedül, mert részét alkotják az egyház nagy családjának, amely szerte a világon mindenütt jelen van. Jézusnak szüksége van olyan holland fiatalokra, akik megújítsák napjaink társadalmát. Tanulmányozzák a katolikus tanítást, amely, ha nem is tűnik könnyű üzenetnek, választ ad alapvető kérdéseikre – írta még üzenetében a Szentatya, majd apostoli áldását küldte a nieuwegeini ifjúsági találkozó minden részvevőjére.All the contents on this site are copyrighted ©.