2005-11-28 11:40:53

"Az ádventi időszakban a keresztények ébresszék fel szívükben azt a reményt, hogy Isten segítségével megújíthatják a világot" - mondta XVI. Benedek pápa Ádvent első vasárnapján.


A Szentatya, vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása elott, Ádvent kezdetérol szólt dolgozószobája ablakából a hívekhez, akik a hideg, esos idojárás ellenére nagy számban töltötték meg a Szent Péter teret. Az ádventi idoszakot különösen mély áhitat hatja át, amelyet a remény és a lelki várakozás jellemez. Minden alkalommal, amikor a keresztény közösség a Megváltó születésének megünneplésére készül, öröme bizonyos mértékben kisugàryik az egész társadalomra is. Ádvent idoszakában a keresztények tekintetüket egyrészt a történelemben való zarándoklatuk végére irányítják, amely Jézus dicsoséges újra eljövetelekor következik be, másrészt meghatottan emlékeznek Jézus betlehemi születésére, és meghajolnak a Jászol elott. A keresztények reménysége a jövo felé irányul, de mindig mélyen gyökerezik a múlt eseményében. „Amikor elérkezett az idok teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született s a törvény alattvalója lett” – idézte a Szentatya Pál apostol Galatákhoz írt szavait. Az evangélium arra szólít ma fel minket, hogy továbbra is éberen várakozzunk Krisztus utolsó eljövetelére. „Virrasszatok!” – mondja Jézus, - „mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura”. A rövid példabeszéd, amely a ház idegenbe távozott uráról, és a távollétében ot helyettesíto szolgákról szól, arra mutat rá, hogy milyen fontos készen állni az Úr fogadására, amikor majd váratlanul megérkezik. A keresztény közösség vágyakozva várja „megjelenését”, és Pál apostol, a korinthusiakat arra buzdítja, hogy bízzanak Isten huségében, éljenek „feddhetetlenül”. Ádvent kezdetének megfeleloen a liturgiában a következo zsoltár idézettel fohászkodunk:”Mutasd meg nekünk Uram, irgalmasságodat, és Üdvösségedet add meg nekünk”.
Mondhatnánk azt is, hogy az ádventi idoszakban a keresztényeknek fel kell éleszteni szívükben azt a reményt, hogy Isten segítségével megújíthatják a világot. A Pápa ebben az összefüggésben idézett a Gaudium et spes k. zsinati konstitúcióból, amely az egyháznak a mai világban betöltött szerepérol szól, és amelynek szövegét mélyen áthatja a keresztény reménység. Az „Új föld és új ég” c. 39. pontban olvashatjuk: „Tudjuk a kinyilatkoztatásból, hogy Isten új lakóhelyet és új földet készít, melyben igazságosság lakik…Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a Föld”. Szorgalmunk jó gyümölcseit ugyanis visszakapjuk, amikor Krisztus átadja az Atyának örök és egyetemes országát – mondta végül a Szentatya, majd Mária közbenjárásáért fohászkodott: eszközölje ki számunkra, hogy éberen és tevékenyen éljük meg az Úrra való várakozás idoszakát.
Az Úrangyala elimádkozása után XVI. Benedek pápa a világnyelveken köszöntötte a zarándokokat. A francia híveket arra buzdította, hogy a karácsonyi várakozás legyen a családok számára a közös ima idoszaka, amely elvezeti a fiatalokat az Úrhoz. Anyanyelvén azokhoz a csoportokhoz is fordult, amelyek a Rómában szombaton véget ért Nemzetközi Egyházzenei Fesztivál hangversenyein vettek részt. A lengyel zarándokok között külön köszöntötte az ad limina látogatásra érkezett fopásztorokat, majd utalással a Szent Péter tér közepén épülo betlehemi jászolra, mindenkinek szép Ádventet kívánt.
All the contents on this site are copyrighted ©.