2005-11-26 18:11:05

XVI. Benedek pápa szombaton délután öt órakor vesperást vezetett, amellyel kezdetét vette az új liturgikus év, és az Ádventi időszak.


A szertartást bevezető fohászában emlékeztetett rá, hogy Ádvent a várakozás és a remény időszaka. Annak a Messiás-várásnak az ünneplése, amely Karácsonyban teljesedik be. Az egyház megújítja reménységét az Úr dicsőséges újra eljövetelében. Maraná tha! Jöjj el Urunk!
Ádvent első vasárnapjának első esti dicséretekor megkezdjük az új liturgikus évet – mondta homíliájában XVI. Benedek pápa. A zsoltárokat énekelve felemeltük szívünket Istenhez, lelkünket ennek a kegyelmi időszaknak megfelelően az éber ima és az ujjongó dicséret hatja át. Szűz Mária példáját követjük, aki arra tanít bennünket, hogy Isten szavát hallgassuk, most elmélkedjünk az imént hallott bibliai olvasmányról – mondta a Szentatya. Szent Pál Tesszalonikaiakhoz írt első levelének záró részéről van szó. Az Apostol jókívánságait fejezi ki a közösségnek, majd mintegy biztosítékát adja a jókívánságok beteljesedésének. A jókívánság az, hogy mindenkit szenteljen meg a békesség Istene, és őrizze meg szellemüket, - lelküket és testüket – feddhetetlenül az Úr eljöveteléig. A biztosítéka annak, hogy ez be is következik, Isten hűsége, hiszen az Úr, beteljesíti megkezdett művét.
Az Apostol által kifejezett jókívánság alapvető igazságot tartalmaz, amelyet az általa alapított közösségnek kíván átadni, és amelyet így foglalhatunk össze: Isten meghív bennünket a vele való szeretetközösségre, amely Krisztus újra eljövetelekor valósul meg, és maga Krisztus gondoskodik arról, hogy erre a végső és döntő találkozásra felkészülten jussunk el. A jövő tehát mintegy már benne van a jelenben, vagyis Isten jelenlétében, hűséges szeretetében, amely soha nem hagy bennünket el egyetlen percre sem, mint ahogy a szülők sem hagyják magukra gyermekeiket a fejlődés útján. Az ember egész lénye, - szelleme, lelke és teste, - egységesen, válaszra készül a felé haladó Krisztussal szemben. A megszentelődés Isten ajándéka és kezdeményezése, de az ember feladata, hogy önmagát maradéktalanul átadva feleljen erre a meghívásra.
A Szentlélek, akitől Szűz Mária ölében megszületett a tökéletes Ember, az emberekben is véghez viszi Isten csodálatos tervét, mindenekelőtt átalakítva szívüket és ebből a központból kiindulva az egész embert. Így történik meg, hogy minden egyes személyben összefoglalást nyer a teremtés és a megváltás teljes műve, amelyet Isten, Atya. Fiú és Szentlélek visz végbe a világegyetem és a történelem kezdetétől, annak végéig.
Mint ahogy az emberiség történelmének középpontjában Krisztus első eljövetele, végén pedig dicsőséges visszatérése áll, így minden személyes lét arra kapott meghívást, hogy – titokzatos és sokféle formában – Krisztus legyen mércéje földi zarándoklata során, hogy Krisztusban legyünk visszatérése pillanatában – mondta a Szentatya, majd Máriához fohászkodott, hogy Ádvent és az egész liturgikus év legyen a hiteles megszentelődés ideje Isten dicséretére és dicsőségére.All the contents on this site are copyrighted ©.