2005-11-26 18:29:36

XVI. Benedek pápa levele Erdő Péter bíboroshoz


Szombaton közzé tették azt a levelet, amelyet XVI. Benedek pápa intézett Erdő Péter bíboroshoz, Magyarország prímásához, abból az alkalomból, hogy november 10-én különmegbízottjának nevezte ki a máriapócsi jubileumi év ünnepélyes lezárásának szertartására, amelyre 2005. december 3-án kerül sor.
Az eredeti levél latin nyelven íródott, szövege a következő:
Tisztelendő Testvérünknek,
Erdő Péternek, a Szent Római Egyház bíbornokának,
esztergom-budapesti érseknek
Immár száz esztendő telt el azóta, hogy a Boldogságos Szűz Mária máriapócsi képe harmadszor könnyezet, az evangéliumi intések megerősítésére, a jó reménység nyújtására minden embernek. Mindenki tudja, hogy tiszteletreméltó elődünk, II. János Pál mélységesen tisztelte a Boldogságos Szüzet, s hogy lángolt kegyessége, és mint teljességgel ismeretes, ezen dologból igen sok jótétemény és égi segítség áradt minden hívőbe. Ezért első magyarországi lelkipásztori útja alkalmával elzarándokolt ehhez a szentélyhez, és ott bizánci liturgiát végzett a mindenünnen egybegyűlt híveknek.
Illő tehát, hogy megfelelő módon megemlékezzünk erről az eseményről. Ez az ünnepség ugyanis alkalmat és lehetőséget ad nem csak az ezen dologról való megemlékezésre, hanem a lelkeknek a lángolóbb vallásos érzésre, a szilárdabb hitre s a biztosabb eltökéltségre való indítására.
Tehát tisztelendő testvérünk, Keresztes Szilárd hajdúdorogi püspök javaslatára, december 3-ára hirdetjük ki az azon eseményről való ünnepélyes megemlékezést, amelynek előbb százéves évfordulójáról megemlékeztünk, hogy a bizánci rítushoz tartozó egyházi közösség s a más rítusú hívek, ebből csakugyan erőt merítve, megalapozzák a józan lelki gyümölcsöket.
Ezért, hogy ez a szent liturgia eredményesebben fejtse ki hatását, egy kiváló férfit állítunk, aki Minket helyettesítsen s személyünkben cselekedjen. Gondolatunk pedig, tisztelendő testvérünk, feléd, ezen nemzet jeles fia felé fordul, aki teljesen alkalmasnak találtatik ezen szolgálat ellátására és pompás kifejtésére. Ezért nagy szeretettel téged, tiszteletreméltó testvérünk, rendkívüli küldöttünkké kinevezünk és állítunk azon szertartás végzésére, amelyről fentebb szóltunk.
Tehát minden résztvevőnek és minden hívőnek nyilvánítsd ki jóakaratunkat és mutass rá a máriás tiszteletre való buzdításunkra. Azt akarjuk, hogy mindenkinek oszd ki nevünkben és tekintélyünkkel az apostoli áldást, amely legyen a lelkek megújulásának jele és a mennyei kegyelmek hírnöke.
A Vatikánból, november 8-án, a 2005. évben, pápaságunk első évében
Török Csaba atya, budapesti káplán fordításaAll the contents on this site are copyrighted ©.