2005-11-26 09:39:35

Szlovákia és a Szentszék kapcsolatai a XX. században


November 24-én a római Augustinianum Patrisztikai Intézetben konferenciára került sor, amelyen Szlovákia és a Szentszék kétoldalú kapcsolatait vitatták meg a XX. században. A tanácskozás fővédnöke a szlovák külügyminiszter, Eduard Kukan, illetve a Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkára, Giovanni Lajolo érsek volt. A konferenciát a szlovák szentszéki nagykövetség szervezte abból az alkalomból, hogy öt évvel ezelőtt született meg a két állam kapcsolatait szabályozó Alapszerződés. Giovanni Lajolo érsek fölszólalásában aláhúzta, hogy „Szlovákia gazdag keresztény hagyományával hozzá kell, hogy járuljon az új európai identitás kialakításához”. Végighaladva az ország történelmének fontosabb állomásain, Lajolo érsek a IX. században megkezdőzött evangelizációt, az egyházüldözéssel terhes kommunista rezsim időszakát, majd pedig a demokrácia hajnalát, II. János Pál pápa apostoli látogatásait és a 2000-ben aláírt Alapegyezményt emelte ki. Ez a dokumentum szabályozza a katolikus egyház és intézményeinek jogi helyzetét, biztosítja a hivatásához szükséges szabadságot, különös tekintettel a vallásgyakorlásra, a lelkipásztori tevékenységre, az oktatásra és az egyházi élet más területeire. Az egyház és az állam kapcsolatainak ilyetén tisztázása gyümölcsözőnek bizonyult és kölcsönös megelégedésre ad okot – folytatta a vatikáni főpásztor. Az Alapegyezményre támaszkodva az elmúlt öt évben Szlovákia és a Szentszék között két újabb megállapodás született: az egyik a fegyveres erők és a rendőri testületek katolikus hívőinek lelkipásztori ellátására, a másik pedig a vallási oktatásra és nevelésre vonatkozik. Jelenleg két újabb megállapodás előkészítése van folyamatban, amelyek a lelkiismereti okok miatti szolgálatmegtagadásra való jogot, valamint gazdasági jellegű kérdéseket érintenek.
A Szentszék nagyra értékelte a szlovák kormány elkötelezettségét az európai alkotmány előszavában megemlítendő keresztény gyökerekkel kapcsolatban, mint ahogy az emberi élet javára folytatott erőfeszítéseit is elismeréssel nyugtázza – hangsúlyozta még felszólalásában Giovanni Lajolo érsek, a Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkára.
All the contents on this site are copyrighted ©.