2005-11-22 16:56:00

XVI. Benedek pápa Vietnamban új egyházmegyét állított fel és kinevezte püspökét


A Szentatya a Xuan Loc egyházmegyéből leválasztotta a Ba Ria egyházmegyét, és azt a Thanh-Pho Ho Chí Minh metropolitai szék szuffragáneusává tette. Az új egyházmegye püspökévé Thomas Ngueyen Van Tram eddigi Xuan Loc-i segédpüspököt nevezte ki.
A Ba Ria-i plébánia templom, amely Szent Jakab és Szent Fülöp apostolok nevét viseli, székesegyházi rangra emelkedik.
A Szentszék és Vietnam közötti kapcsolatok javulását bizonyítja, hogy a szocialista köztársaság kormánya beleegyezését adta az új egyházmegye felállításába, tekintettel a térségben élő katolikusok nagy számára. A döntést május 13-án – véletlen egybeesés folytán a fatimai Szűzanya liturgikus ünnepén - hozta Phan Van Khai miniszterelnök „a Vatikán és a vietnami püspöki kar kérésére”.
Az új egyházmegye az ország délkeleti partvidékén terül el, amelyet a katolikus egyház jelenléte miatt „vietnami Vatikánnak” neveztek el. A Szentszék és Vietnam között még nem létesítettek diplomáciai kapcsolatokat, de néhány éve a két fél megtalálta azt a „modus vivendi” –t, amely lehetővé teszi, hogy leküzdjék az ország katolikusainak legnagyobb nehézségeit. Crescenzio Sepe bíboros vietnami tartózkodása során nem hivatalos látogatást tesz Phan Van Khai miniszterelnöknél.

57 új papot szentelnek a hanoi egyházmegyében

November 29-én a hanoi székesegyházban 57 diakónust pappá szentelnek. A papszentelést Crescenzio Sepe bíboros, az Evangelizálási Kongregáció prefektusa végzi. A hírt a hanoi regionális szeminárium hozta nyilvánosságra.
Évekig tartó elnyomás után Vietnam északi részén is kibontakozóban van a hivatások helyzete. Az 57 új pap 8 egyházmegyéből származik. Amikor 1954-ben Vietnamot két részre osztották az északi részen alig maradt pap, mivel a híveket követve ők is az ország déli részére menekültek. Az északi rész paphiányát még súlyosabbá tette az a tény, hogy a kommunista hatóságok éveken át nem engedték meg szemináriumok létesítését és egy-egy papot is csak ritkán szentelhettek. A helyzet a 80-as évek vége felé kezdett megváltozni. 1987-ben engedélyt adtak, hogy regionális szemináriumot nyissanak Hanoiban és Ho Si Minh-városban. A következő években pedig még újabb négy papképző intézet kezdte meg működését más egyházmegyékben. Kezdetben a hatóságok megszabták, hogy csak 6 évenként léphettek új jelöltek szemináriumba, később ezt az időszakot 3 évre, majd 2 évre csökkentették. A hanoi szeminárium kiváltságos helyzetben van, mivel évenként vehet fel papjelölteket, bár kezdetben a jelöltek maximális számát 50-ben állapították meg. Egy 2004-ben hozott határozat szerint Hanoiban 90 szeminaristát vehetnek fel évente. A vallásügyi törvény, amely ugyan számos megszorítást tartalmaz minden vallás számára, újabban megkönnyítette a papszenteléseket, jelenleg ugyanis már nem kötelező a kormány előzetes engedélye. Ebben az időszakban megkezdődött a titokban szentelt papok jogi helyzetének hivatalossá tétele is. Crescenzio Sepe bíboros, az Evangelizálási Kongregáció prefektusa a püspökkari konferencia meghívására érkezik Vietnamba, ahol november 28-a és december 6-a között tesz látogatást.
All the contents on this site are copyrighted ©.