2005-11-19 16:44:59

John Foley érsek felszólalása november 18-án az információs társadalomról az ENSZ által kezdeményezett tuniszi világ csúcstalálkozón


A modern információs és kommunikációs technológiák, amelyeknek az internet a legkézzelfoghatóbb kifejeződése, jelenleg és a jövőben is jelentős hatást fog gyakorolni az emberiség gazdasági, társadalmi és kulturális életére – kezdte beszédét Foley érsek, a Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsának elnöke. Ez a csúcstalálkozó egyedüli lehetőséget nyújt arra, hogy megvitassuk, hogyan irányítsuk az információs társadalom építő jellegű fejlődését, illetve hogy hogyan kerüljük el a hibás lépéseket. Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy bekapcsoljuk és támogassuk a világ legszegényebb és legelszigeteltebb régióiban élőket, valamint hogy hangot adjunk azoknak, akik a múltban nem hallathatták hangjukat és elfeledettek voltak. Más részről viszont, ha ez a folyamat csak azok számára teremt új lehetőségeket, akik már egyébként is élvezik a magas életszínvonalat és a kiváló kommunikációs lehetőségekkel rendelkeznek, akkor a munkánk kudarcot vallott. Több fejlett országnak kellene nagyobb felelősséget vállalnia a kevésbé fejlett országok segítésében a komputerizálási folyamat felgyorsításával és az új média kommunikációs eszközökhöz való hozzáférés támogatásával a pénzügyi támogatás, információs technológia alkalmazása, kereskedelmi intézkedések és kulturális együttműködésen keresztül.
Ma a kereskedelmi tevékenység és a személyközi kommunikáció virtuális környezetben zajlik. Ez az új közeg, amely nagyon is valóságos, fontos, hogy lehetőség szerint ne adjon helyet a megosztás és a diszkrimináció, az önzés, az előítéletek és az igazságtalanságok számára, amelyek az emberi történelem nagy részét jellemezték.
Azt mondják, hogy akik a World Wide Web-et (világhálót) elindították nem az anyagi hasznot keresték annak fejlesztésében. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az Internet, amit elvileg egy háborús kommunikációs eszköznek találtak fel, mostanra a fejlődés és a béke messze ható eszközévé vált. Nekünk az a feladatunk, hogy feltöltsük az emberség és az együttérzés hiátusait emberek millióinak és a jövő nemzedék számára – mondta még John Foley érsek, a Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsának elnöke.All the contents on this site are copyrighted ©.