2005-11-18 19:02:24

"A II. János Pál pápához fűződő szeretetkötelék nem bomlik föl többé" - mondta beszédében XVI. Benedek pápa az elődéről szóló film vatikáni világpremierjén


November 17-én, csütörtökön délután fél hatkor a vatikáni VI. Pál-teremben XVI. Benedek pápa jelenlétében bemutatták a „II. János Pál pápa” –c. amerikai-olasz filmet. Az eredetileg két részes tévéfilm külön a világpremierre készült rövidített változatát hatezren nézték meg a Szentatyával együtt, köztük az olasz politikai élet méltóságai, így: Marcello Pera, a szenátus elnöke, Pierferdinando Casini, a képviselőház elnöke, Giulio Andreotti örökös szenátor, Rocco Buttiglione, az olasz kulturális javak minisztere, Viktor Emánuel, az egykori olasz királyi család leszármazottja, továbbá Romano Prodi, az olasz baloldal vezetője és Walter Veltroni, római főpolgármester.
Jelentőségteljes mozzanattal kezdődött a film: az 1981. május 13-i merényletet idézve föl, amikor a Szent Péter-téren az általános kihallgatás során Ali Agca török terrorista lövései kis híján II. János Pál pápa életébe kerültek. John Kent Harrison, kanadai rendező ezután villanásszerűen jelenítette meg Karol Wojtyła krakkói gyermekéveit, hogy aztán bemutassa pápasága hosszú esztendeit, érintve a fontosabb világméretű történelmi eseményeket: a kommunizmus fenyegetését, a Szolidaritás szakszervezet győzelmét, a berlini fal leomlását, vagy a Szovjetunió bukását. Mindezekben II. János Pál pápa személyesen érintve érezte magát és jelentékenyen kivette részét a szabadságért, az emberi méltóságért, az alapvető jogokért való küzdelemben. A filmből jól kivehető, mennyire nem saját élete, egészsége vagy biztonsága volt számára a legfontosabb, hanem az, hogy a lehető legtöbbet tegye a szenvedő emberekért. Beutazta az egész világot, olyan helyeken járt, ahol előtte egyetlen pápa sem, szoros jó kapcsolatot ápolt zsidó közösségekkel, történelmi lépéseket tett a vallások közti párbeszéd érdekében. A film Karol Wojtyła személyes arcát igyekezett bemutatni, amelyet kissé nehezít az, hogy a mindannyiunk számára jól ismert és szeretett pápa-arc helyett egy színészt, Jon Voight-ot látjuk a vásznon. Nagy hatást váltottak ki viszont az eredeti, archív felvételek, ahol a Szentatya alakja távolról jelent meg, mint ahogy különösen megindítóak voltak az utolsó napokról, temetéséről készült képsorok is. A nézőközönség tapssal fogadta azt a jelenetet, amikor a filmben föltűnt Joseph Ratzinger bíboros alakja.
XVI. Benedek pápa a bemutató után köszönetet mondott a film készítőinek és a színészeknek, majd felidézte II. János Pál pápa végrendeletének sorait, amelyeket az ellene elkövetett merénylet kapcsán írt: „Isten Gondviselése csodálatos módon megmentett a haláltól. Az, aki az Élet és a halál egyedüli Ura, Ő Maga meghosszabbította ezt az életemet, bizonyos értelemben újból ajándékba adta. Ettől a pillanattól kezdve ez még inkább Hozzá tartozik.” XVI. Benedek pápa így folytatta: „Ez a film ismét megújította bennem - és mindazokban, akiknek megadatott az, hogy megismerjék őt - az Isten iránt érzett mély hálát, amiért az egyháznak és a világnak ajándékozott egy ilyen emberileg és spirituálisan kiemelkedő pápát. Minden értékelésen túl ez a film újabb, immár sokadik tanúbizonysága annak a szeretetnek, amelyet az emberek táplálnak Wojtyła pápa iránt és kifejezi a vágyukat, hogy újra emlékezzenek rá, közelről lássák, hallják őt. E jelenség felületes és érzelmi vonatkozási mellett egy belső spirituális dimenzió áll, amelyet mi, a Vatikánban nap mint nap megtapasztalhatunk a zarándokok hosszú sorát látva, akik imádkozni igyekeznek sírjához, vagy csak tiszteletüket leróni előtte a vatikáni grottákban. A II. János Pálhoz kötődő szeretet- és lelki kötelék, amely különösen szorossá vált a halála körüli napokban nem szakadt el – mondta XVI. Benedek pápa. Nem bomlik föl többé, mert a lelkek közti szálról van szó: a Pápa és a megszámlálhatatlan hívő lelke között; az ő atyai szíve és a megszámlálhatatlan jóakaratú férfi és nő szíve között, akik felismerték benne a barátot, az ember, az igazság, igazságosság, szabadság és a béke védelmezőjét. A világ minden részén elsősorban is Isten következetes és nagylelkű tanúját tisztelték benne – tette hozzá XVI. Benedek pápa, majd apostoli áldását adta az egybegyűltekre. A VI. Pál-teremben a hívek, köztük sok iskolás csoport, ütemesen skandálták Benedek pápa nevét, majd amikor elhagyni készült a csarnokot a tapsviharban felhangzott a kiáltás: Éljen a Pápa! – amely egyszerre fejezte ki a jelenlegi és a hét hónappal ezelőtt elhunyt Szentatya iránti szeretetet.
All the contents on this site are copyrighted ©.