2005-11-17 15:35:08

„Krisztus, Isten Fia, tökéletes ember, az új humanizmus mértéke”- XVI. Benedek pápa levele Paul Poupard bíboroshoz a Pápai Akadémiák tizedik nyilvános ülése alkalmából


November 15-én került sor a Vatikáni új szinódusi teremben a Pápai Akadémiák tizedik nyilvános ülésére és az intézmény 2005-ös díjának kiosztására. Ezt követően XVI. Benedek pápa üzenetben köszöntötte Paul Poupard bíborost, a Pápai Akadémiák Koordinációs Tanácsának elnökét, amelyet Isten szolgája, II. János Pál pápa hívott életre tíz évvel ezelőtt. Az idei ülés témája a következő volt: „Krisztus, Isten Fia, tökéletes ember, az új humanizmus mértéke”, a tanácskozás főszereplői pedig az Pápai Teológiai Akadémia, valamint az Aquinói Szent Tamásról nevezett Pápai Akadémia tagjai voltak.
A Pápa üzenetében méltatta a Pápai Akadémiák fontos munkáját, amellyel az új humanizmus hiteles, keresztény értékeit mutatják föl az egyház, a kultúra és a művészet világa számára. A harmadik évezred kultúráját mélyen áthatja a szubjektivizmus, amely gyakran szélsőséges individualizmusba vagy relativizmusba torkoll – írta levelében a Szentatya -, és ez az embereket arra ösztönzi, hogy egyedüli mértéknek önmagukat tegyék meg a valóság és saját döntéseik értékelésében egyaránt. Ez az ember önmaga mikrokozmoszába zárkózik, amelyben nem marad hely az Istenre, a transzcendensre nyitott nagy eszmék számára. Ezzel szemben az ember, aki fölülemelkedik önmagán és kitör önzéséből, képes hitelesen tekinteni másokra és a teremtésre. A Pápai Akadémiák küldetése az, hogy a ma emberének fölmutassák Krisztust mint az emberi érettség és teljesség igazi mértékét.
II. János Pál pápa kezdte meg azt a hagyományt, amelynek értelmében a Pápai Akadémiák díjával jutalmazta a keresztény értékek előmozdításában elkötelezett fiatal kutatókat, művészeket és intézményeket. XVI. Benedek pápa a 2005-ös díjjal Giovanni Catapano fiatal olasz tudóst tüntette ki „A filozófia-elmélet Szent Ágoston korai írásaiban” – c. munkájáért.
All the contents on this site are copyrighted ©.