2005-11-14 09:44:45

Boldoggá avatási szentmise a Szent Péter bazilikában


Vasárnap délelőtt José Saraiva Martins bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa a Szent Péter bazilikában ünnepélyes szertartás keretében a boldogok sorába iktatta a három következő személyt: a francia Charles de Foucauld testvért, valamint két olasz szerzetesnőt, Maria Pia Mastena és a Keresztre feszített Máriáról nevezett Curcio nővért.
Saraiva Martins bíboros homíliájában mindenekelőtt Boldog Charles de Foucauld, vagyis Károly, Jézus testvére alakját méltatta. Boldoggá avatása annak bizonyítéka, hogy Isten lelke vezérelte élete során, mivel jól használta fel és gyümölcsöztette a kapott talentumokat. Valóban evangéliumi utat követett, amelyre példája nyomán tanítványok ezrei léptek. XVI. Benedek pápa a közelmúltban arra emlékeztetett bennünket, hogy hitünket a következő szavakban foglalhatjuk össze: Jesus, Caritas, vagyis Jézus, Szeretet. Ezeket a szavakat választotta Károly, Jézus testvére is lelkisége mottójául. Kalandos és vonzó életútja meggyőző bizonyítéka ennek az igazságnak. Boldog Károly testvér élete titkáról így írt: „Jézus követése elválaszthatatlan a szeretettől. Elveszítettem szívemet a názáreti Jézusét, akit 1900 évvel ezelőtt keresztre feszítettek és egész életemet azzal töltöm, hogy kövessem példáját, amennyire ezt gyengeségem megengedi. „Isten szeretete, testvéreink szeretete, mindössze ennyi a vallás. Hogy hogyan juthatunk el erre? Nem egy nap alatt, mivel ez maga a tökéletesség, de ez az a cél, amelyre törekednünk kell, amelyhez szüntelenül közelednünk kell, és amelyhez csak a mennyekben érünk el.”
Saraiva Martins bíboros homíliájában utalt rá, hogy Boldog Charles de Foucauld lelkisége jelentős hatást gyakorolt a XX. Századra, és a harmadik évezred elején is termékeny vonatkozási pontot jelent. Felhívás egy gyökeresen evangéliumi életformára: befogadni az evangéliumot a maga egyszerűségében, hirdetni az evangéliumot minden kényszerítés nélkül, tanúságot tenni Jézus Krisztusról más vallási tapasztalatok tiszteletben tartásával, elsőbbséget nyújtani a testvériségben megélt szeretetnek, ezek Károly testvér értékes örökségének legfontosabb vonásai – mondta még szentbeszédében Saraiva Martins bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa.  All the contents on this site are copyrighted ©.