2005-11-12 15:34:11

XVI. Benedek pápa beszéde az iraki káld püspökökhöz Rómában tartott szinódusuk végén
 


A Szentatya köszönetet mondott a káld püspököknek látogatásukért, amely lehetővé teszi, hogy rajtuk keresztül őszinte bátorító szava eljusson a közösségeikhez és Irak minden lakosához. A szolidaritás szavai mellett a Pápa imáiról biztosítja őket, hogy a nehéz jelenlegi helyzetben se veszítse el a bizalmat az ország népe és továbbra is a kiengesztelődés és a béke útján haladjon. A káld püspökök római különleges szinódusuk során befejezték a szír-keleti ritusú szent liturgia szövegeinek áttekintését és reformot készítettek elő, amely új lendületet ad majd közösségeik vallási megújulásának. Ez a munka több éves tanulmányozást és sokszor nem könnyű döntéseket igényelt, de egyben olyan időszak volt, amely során a káld egyház elmélyültebben elmélkedhetett az Eucharisztia nagy ajándékáról.
A szinódus során a káld püspökök foglalkoztak még egy másik fontos kérdéssel, nevezetesen a káld egyházjogi tervezettel, amely közösségeik belső életét szabályozná. Szükség van ugyanis megfelelő kánonjogi szabályozásra ahhoz, hogy a Krisztus által rájuk bízott küldetést rendezett módon végezhessék. A szinódus szellemében, amely a káld egyház kormányzását jellemzi, intenzív közösségi tapasztalatot éltek át, mindig szem előtt tartva a legfőbb jót, azaz a gondjaikra bízott lelkek üdvösségét. Most a Péter és Pál apostolok sírja közelében átélt közösségi tapasztalatban megerősödve térhetnek vissza székhelyeikre. Ez a közösség különös módon fejeződik ki ma azáltal, hogy Péter utódával együtt mondanak hálát Istennek.
XVI. Benedek pápa beszéde végén arra bíztatta a káld püspököket, hogy az egész iraki nemzet javára végezzék lelkipásztori munkájukat és legyenek mindenki számára a reménység jelei. A Pápa végül az iraki káld főpásztorok közösségeit Isten anyja oltalmába ajánlotta és az égi béke és vigasz zálogaként apostoli áldását adta a papokra, szerzetesekre és minden iraki hívőre.

All the contents on this site are copyrighted ©.