2005-11-12 15:26:29

XVI. Benedek pápa beszéde az Egyesült Államok új szentszéki nagykövetéhez
 


„Az erőszak, az igazságtalanság, a háborúk és a társadalmi zavargások ellen azzal lehet valóban küzdeni, ha megújult elkötelezettséggel tiszteletben tartjuk az egyetemes erkölcsi törvényt, melynek alapelvei Istentől származnak. Ugyanakkor fontos az is, hogy előmozdítsuk a méltóságot, az életet és a szabadságot minden emberi személy számára”. Ezt mondta XVI. Benedek pápa az Amerikai Egyesült Államok új szentszéki nagykövetéhez, Francis Rooneyhez intézett beszédében. A Szentatya viszonozta George Bush elnök köszöntését és imáiról biztosította mindazokat, akik az Amerika déli részét sújtó hurrikán következtében szenvednek. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az egyetemes erkölcsi értékek nélkülözhetetlenek, mert ezek teremtik meg azokat az igazságos és békés feltételeket, amelyekben az egyének és a közösségek valóban jólétnek örvendhetnek. Ezeknek az értékeknek a kibontakoztatása és védelme inspirálja a Szentszék jelenlétét és tevékenységét a nemzetközi közösségben. A pápa örömmel fogadta az Egyesült Államok új szentszéki nagykövetének azokat a szavait, amelyekkel elismerte, hogy a Szentszék az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett a nemzetközi közösség nagy problémáinak megoldása érdekében. Ezek között a megemlítette az éhínség és szegénység világméretű jelenségét. Ezeknek a gondoknak a megoldása nem korlátozódhat csupán gazdasági és technikai jellegű javaslatokra, hanem átfogó távlatokra van szükség, konkrét szolidaritásra és merész hosszú távú döntésekre, amelyek számolnak az etikai szempontokkal is. Ezek között a Pápa külön kiemelte az egyre növekvő eladósodás következményeit, amelyek a még nagyobb szegénység örvényébe sodorják a kevésbé fejlett országokat. Az amerikai nép mindig kimagaslott abban, hogy a világ minden földrészén nagylelkűen segítette a szükségben lévő népeket. A Szentatya annak a bizalmának adott hangot, hogy az egyre inkább globálissá váló világban az amerikai nemzet vezető szerepet játszik olyan értékek iránti elkötelezettségben, mint a szabadság, az integritás és önrendelkezés és együttműködik a nemzetközi hatóságokkal, amelyek a valódi konszenzus építésén munkálkodnak és azon, hogy egyetértésben hozzanak döntést az egész emberi család jövőjét érintő kérdésekben. XVI. Benedek pápa végül az Egyesült Államok új szentszéki nagykövetéhez intézett beszédében emlékeztetett arra, hogy éppen 2 évtizeddel ezelőtt állította helyre a teljes diplomáciai kapcsolatokat a Szentszék és az Egyesült Államok és kifejezte reményét, hogy az elkövetkező években ezek a kapcsolatok még jobban elmélyülnek és megszilárdulnak. Végül imáiról biztosította a szolgálatát most megkezdő nagykövetet, és a szeretett amerikai nép számára a jólét, az öröm és a béke isteni áldását kérte.
Az Egyesült Államok új szentszéki nagykövete, Francis Rooney éppen 50 éves, három gyermek apja, közgazdasági és jogi diplomával rendelkezik és jelenleg a Manhattan Construction Company és a Rooney Holdings általános igazgatója.

All the contents on this site are copyrighted ©.