2005-11-12 15:48:52

XVI. Benedek pápa beszéde az ad limina látogatásukat végző a bolgár főpásztorokhoz
 


A Szentatya örömmel köszöntötte a bolgár főpásztorokat, akik látogatásukkal megújították Péter utóda iránti hűségüket. Az egyenkénti megbeszélésekből a Pápa azt a következtetést vonta le, hogy a katolikus helyi egyház Bulgáriában életerős és nagy lelkesedéssel kíván tanúságot tenni Krisztusról a mindennapi társadalmi életben. Arra buzdította a balkáni ország főpásztorait, hogy továbbra is terjesszék a reménység és a szeretet evangéliumát, korlátozott energiáik ellenére. Nem a szervezet hatékonysága a döntő, hanem inkább az a Krisztusba vetett rendíthetetlen bizalom, amellyel Ő vezeti, kormányozza és megszenteli Egyházát, a püspökök nélkülözhetetlen szolgálatán keresztül.
Isten, kifürkészhetetlen tervei szerint arra kaptak meghívást, hogy egyházi szolgálatukat a bolgár ortodox testvéregyház tagjai mellett teljesítsék. A Pápa annak a reményének adott hangot, hogy a már meglévő jó kapcsolatok tovább fejlődnek az evangélium hirdetésének előnyére, hiszen Isten Fia a keresztények minden tettének kezdete és vége. A Szentatya üdvözletét küldte Maxim bolgár ortodox pátriárkának, felelevenítve azt a testvéri fogadtatást, amelyben szeretett elődét, II. János Pál pápát részesítette az országban tett apostoli látogatása során. Továbbra is folytassák a megkezdett utat, fokozva az imát, azért, hogy a két egyház tagjai mielőbb közösen vehessék magukhoz az üdvösség egyetlen kenyerét.
A Szentatya tudja, hogy a bolgár püspökök intenzív párbeszédet folytatnak a polgári hatóságokkal olyan témákról, amely mindkét fél számára fontos. Így jobban azonosítani tudják a megoldásra váró problémákat és a leküzdésükhöz vezető utakat, az egész bolgár nép javára, amely joggal érzi magát az európai földrész nagy családja tagjának. Bulgária, különféle kulturális és vallási összetettsége révén az integráció, az együttműködés és a békés együttélés bölcs példájává válhat. A katolikus közösség, bár kisebbséget alkot az országon belül, nagylelkű tanúságot tehet Krisztus szeretetének egyetemességéről.
A kommunista elnyomás szomorú időszaka után, a katolikusok, akik hősies hűséggel kitartottak Krisztushoz való csatlakozásukban, most érzik annak szükségességét, hogy megerősítsék hitüket és hirdessék az evangéliumot minden társadalmi közegben. A Szentatya a negatív jelenségek közül a következőket emelte ki: a népesség csökkenés, az abortuszok magas száma, a családok törékenysége, az elvándorlás problémája. Örömét fejezte ki továbbá, hogy Bulgáriában a katolikus egyház erőteljesen elkötelezte magát szociális téren, különösen a szegények megsegítése terén, illetve elégedettségének adott hangot, hogy Szófiában befejezéséhez közeledik a Szent József nevét viselő latin szertartású székesegyház újjáépítése – mondta még XVI. Benedek pápa a bolgár főpásztoroknak, akiken keresztül apostoli áldását adta az ország minden hívőjére.
Itt jegyezzük meg, hogy a csaknem 8 millió lakosú Bulgáriának mindössze egy százaléka katolikus, akik nagy többségükben latin szertartásúak. A bolgár püspökkari konferencia tagjai: a két latin szertartású főpásztor, Petko Christov nicopoli püspöke, valamint Gheorghi Jovcsev Szófia és Plovdiv püspöke, a konferencia elnöke a keleti szertartású Christo Projkov, apostoli exarcha, aki a kommunista egyházüldözés nagy hitvallója, Metód Stratiev utóda a szófiai exarchátus élén.All the contents on this site are copyrighted ©.