2005-11-09 15:55:43

Galántai magyar csoport is részt vett a szerda délelőtti általános pápai kihallgatáson


Szép napsütés és húsz fokos meleg várta a Szent Péter-téren azt a mintegy harmincezer zarándokot, akik részt vettek a szerda délelőtti általános pápai kihallgatáson. A Szentatya ezúttal a 135. zsoltárhoz a fűzte elmélkedését.
Katekézise felolvasása után a Pápa anyanyelvükön köszöntötte a világ minden tájáról érkezett zarándokcsoportokat, köztük a Felvidékről, Galántáról érkezett magyar híveket: „Szeretettel köszöntöm a magyar híveket, elsősorban a galántai csoport tagjait. Isten hozott Benneteket! Ez a római út erősítsen meg hitetekben. Szívesen adom rátok apostoli áldásomat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
A Szent Péter-téren jelen voltak még francia, belga, kanadai, angol, malawi, kínai, indonéz és japán zarándokok is, valamint számos bajor népviseletbe öltözött hívő, továbbá lengyelek, horvátok, bolgárok is. Részt vett a kihallgatáson több ezer olasz plébániáról érkezett hívő, különböző társulások tagjai, köztük a Down-kórosokat gondozó olasz egyesület 200 tagja, illetve a salernói vakok társulatának 150 képviselője is.
Olasz nyelven üdvözölte a Szentatya a Ferences Harmadrendiek 115 képviselőjét és arra kérte őket, hogy megújult apostoli buzgalommal hirdessék az Evangéliumot Assisi Szent Ferenc példája nyomán. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy szerdán ünnepeljük a Lateráni Szent János-bazilika felszentelésének liturgikus emléknapját, majd arra szólította föl a híveket, hogy buzgón imádkozzanak Krisztushoz, az emberiség és a történelem megváltójához.
A német ajkú zarándokokhoz intézett köszöntésében külön üdvözölte az osztrák püspökkari konferencia tagjait, akik ad limina látogatásukat végezték Rómában, és most őszi közgyűlésüket tartják a Vatikánban. A Pápa püspöktestvérein keresztül üdvözölte az osztrák katolikusokat és Ausztria minden lakóját. Tudja, hogy az ország püspökei, papjai és világi hívek sokat fáradoznak azon, hogy Krisztus evangéliumát a mindennapi életben ténylegesen megvalósítsák. Hálás az élő hit számos látható jeléért, mint a bécsi városmisszió, a vasárnap védelmére létrejött szövetség, a hospice mozgalom, amely a beteg, haldokló, szükséget szenvedő testvéreket segíti. Minden német nyelvű zarándoknak kívánta, hogy Isten áldása kísérje az Örök Városban tett látogatásukat, és hazautazásukat.All the contents on this site are copyrighted ©.