2005-11-08 17:56:17

XVI. Benedek pápa üzenete Walter Kasper bíboroshoz, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnökéhez, az Isztambulban megrendezett Nemzetközi Konferencia alkalmából


Az összejövetelt, amelyet november 7 és 9 között tartanak a török városban, I. Bartolomaiosz ökumenikus pátriárka és Arthur Schneider rabbi, a New Yorki Felhívás a Lelkiismerethez Alapítvány elnöke kezdeményezésére szervezték. A vallásközi találkozó része az ökumenikus pátriárkátus és a nemzetközi zsidó szervezetek kétoldalú kapcsolatainak, amelyet kiterjesztettek az iszlám képviselői számára is.
A nemzetközi konferencia fő témája: Béke és Tolerancia – Párbeszéd és Megértés Dél-kelet Ázsiában, a Kaukázus térségében és Közép-Ázsiában. A rendezvény fővédnöke az Európa Bizottság elnöke, célja, hogy elősegítse a három nagy egyistenhívő vallás, a zsidóság, a kereszténység és az iszlám közötti együttműködést, a kölcsönös tiszteletet, a másik elfogadását, és megvalósítsa a békés együttélést egy olyan világban, amely már sokat szenvedett a háborúk és a konfliktusok miatt.

XVI. Benedek pápa megbízta Walter Kasper bíborost, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnökét, aki egyben a Zsidósággal való Vallási Kapcsolatok Szentszéki Bizottságának elnöke is, hogy képviselőjeként vegyen részt a török városban megrendezett nemzetközi konferencián.
A szentszéki küldöttség tagjai még Antonio Maria Vegliò érsek, a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára, valamint P. Norbert Hofmann szalézi, a Zsidósággal való Vallási Kapcsolatok fent nevezett bizottságának titkára.
XVI. Benedek pápa üzenetében üdvözölte a konferencia találkozóit, elismerését fejezve ki azért a törekvésükért, hogy elősegítik a különböző vallású hívek közötti együttműködést. A béke és a tolerancia témái ma életbevágóan fontosak, mivel a napjainkban tapasztalható meg nem értés merev magatartása gyakran okoz szenvedést, sőt halált hozó erőszakhoz vezethet. A párbeszéd nélkülözhetetlenül szükséges a társadalomnak olyan nagy kárt okozó konfliktusok és feszültségek megoldásához. Csak a párbeszéden keresztül lehet remény arra, hogy a világ a béke és a testvériség helyévé válik.
Minden jóakaratú ember, és különösen a hívők kötelessége, hogy hozzájáruljanak egy békés társadalom építéséhez, és leküzdjék a különböző kultúrák és etnikai csoportok közötti értelmetlen és agresszív szembefordulás kísértését. A világ minden népe felelős azért, hogy hozzájáruljon a békéhez és az összhanghoz, hogy spirituális és kulturális örökségét, etikai értékeit az egész emberi család szolgálatába állítsa.
Ezt a célt csak akkor lehet elérni, ha minden közösség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésének középpontjában az élet és a minden ember méltósága iránti tisztelet áll – írta üzenetében XVI. Benedek pápa, majd idézett II. János Pál „Evangelium vitae” k. Enciklikájából. Eszerint objektív erkölcsi megalapozottság nélkül a demokrácia sem képes a szilárd béke biztosítására. Ebben az értelemben az erkölcsi relativizmus aláássa a demokráciát, amely egyedül nem elégsége a tolerancia, az emberek közötti tisztelet biztosítására. Ezért szükséges az igazságra való nevelés és a kiengesztelődés elősegítése, főleg azok számára, akik Istenben elismerik minden ember Atyját, aki mindenkinek ingyenesen kínálja fel irgalmasságát – írta még XVI. Benedek pápa, ismételten leszögezve, hogy a katolikus egyház fáradhatatlanul elkötelezte magát a népek, kultúrák és vallások közötti együttműködés elősegítésére.All the contents on this site are copyrighted ©.