2005-11-07 18:04:56

XVI. Benedek pápa beszéde a Luteránus Világszövetség küldöttségéhez


Hétfőn délelőtt 11 órakor XVI. Benedek pápa kihallgatáson fogadta Mark Hanson evangélikus püspököt, a Luteránus Világszövetség elnökét és 9 tagú kíséretét, akik hivatalos látogatáson tartózkodnak Rómában. A Szentatya örömmel köszöntötte vendégeit, hálával emlékezve rá, hogy a Világszövetség küldöttsége jelent volt mind II. János Pál pápa temetésén, mind pedig saját péteri szolgálata ünnepélyes megkezdésekor.
A katolikus egyház és a Luteránus Világszövetség sok éve szoros kapcsolatban áll és intenzív ökumenikus párbeszédet folytatott egymással. Az eszmecserék termékenyek és ígéretesek – állapította meg a Szentatya. A gyümölcsöző párbeszéd egyik fontos eredménye a Megigazulásról szóló Közös Nyilatkozat, amely mérföldkőnek tekinthető a teljes látható egység felé vezető közös úton. Erre a fontos eredményre építve el kell fogadnunk, hogy a különbségek továbbra is fennállnak a megigazulás központi kérdését illetően. Mint kölni látogatása alkalmával most is annak a reményének adott hangot a Pápa, hogy a párbeszéd további előrehaladása ezekről a kérdésekről nem pusztán „intézményes” keretek között zajlik, hanem figyelembe veszi majd minden egyházi szolgálat valódi forrását. Az egyház küldetése, hogy tanúságot tegyen Jézus Krisztusról, a megtestesült Igéről. Az Ige és a tanúság összetartozik, Ige hívja életre a tanúságtételt, a tanúságtétel hitelessége pedig az Igéhez való maradéktalan hűségből származik, ahogyan ez kifejezésre jut a hit apostoli közösségében, a Szentlélek vezetésével.
A Nemzetközi Luteránus-Római Katolikus Egység Bizottság hamarosan befejezi a párbeszéd negyedik fázisát, és dokumentumban teszi közzé a megbeszélések eredményeit az egyház apostoli mivoltát illetően. Mindnyájan tudatában vagyunk annak a ténynek, hogy testvéri párbeszédünk számára kihívást jelent az a napjainkat jellemző általános bizonytalanság, amely a keresztény igazságokra és etikai alapelvekre vonatkozik, és amelyeket azelőtt nem kérdőjeleztek meg. A lutheránus-katolikus ökumenikus úton továbbra is találunk majd nehézségeket és türelmes párbeszédre lesz szükség – állapította meg a Szentatya, majd így folytatta beszédét: „Nagy bátorságot merítek abból, hogy éveken át a katolikus-luteránus kapcsolatokat hagyományosan komoly tanulmányok és eszmecserék jellemezték. Vigasztal bennünket az a tény, hogy egységtörekvésünket a Feltámadt Úr jelenléte, valamint Szent Lelkének kimeríthetetlen ereje vezeti.
Miközben arra készülünk, hogy megemlékezzünk az 1517-es események 500. évfordulójáról, (a luteri reformáció megszületéséről) erőfeszítéseinket összpontosítsuk arra, hogy még alaposabban megértsük, mi az ami közös egyházainkban és mi az ami elválaszt bennünket, illetve melyek azok az ajándékok, amelyeket kölcsönösen fel tudunk kínálni egymásnak. Miközben tovább folytatjuk utunkat, azért imádkozunk, hogy Krisztus arca egyre fényesebben felragyogjon tanítványain, hogy egyek legyenek, hogy a világ higgyen – fejezte be XVI. Benedek pápa a Luteránus Világszövetség elnökéhez, Mark Hanson püspökhöz intézett beszédét.
A Luteránus Világszövetség elnöke, Mark Hanson püspök a kihallgatás során elhangzott beszédében őszinte elismerését fejezte ki a Pápának azért az eltökélt szándékáért, hogy előbbre vigye a keresztények közötti egység ügyét, majd közös szolgálat és tanúságtétel fontosságát hangsúlyozta. „Ebben a történelmi időszakban, amelyben az emberi család oly súlyos szenvedéseknek van kitéve különböző eredetű háborúk, természeti katasztrófák, betegségek és szegénység miatt, egyházaink vállalják fel a közös szolgálatot, amely Krisztus mindenkori terve volt és lesz egyháza számára” – mondta XVI. Benedek pápát köszöntő beszédében az Luteránus Világszövetség elnöke.All the contents on this site are copyrighted ©.