2005-11-07 09:27:58

Fra Andrew Bertie, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterének ítélték oda a Szentszék állandó ENSZ képviseletének ez évi „Path to Peace” díját


2005. november 9-én nyújtják át a „Path to Peace – Út a békéhez” díjat Fra Andrew Bertie-nek, a Szuverén Máltai Lovagrend uralkodó nagymesterének. A Szentszék állandó ENSZ megfigyelője, a „Path to Peace” Alapítvány elnöke, Celestino Migliore érsek november elsején megjelent közleménye szerint a Díj-bizottság alapos mérlegelés után döntött a kérdésben és a díjazással elismeri „azt a rendkívüli elkötelezettséget, amely a Máltai Lovagrend nagymesterének karitatív szolgálatát jellemzi.”.
Andrew Bertie Londonban született és ott végezte tanulmányait is. 1948 és 50 között a skóciai hadseregben szolgált, ahol 1949-ben tiszti rangot kapott. 23 éven keresztül idegen nyelveket tanított Sussexben, a bencések gimnáziumában. 1956-ban nyert felvételt a Máltai Lovagrendbe, melynek kormányzásában 1981-től mint a Szuverén Tanács tagja vett részt. 1988 áprilisában választották meg nagymesterré. A Máltai Lovagrend laikus szerzetesrend, amelyet az egyház 1133 óta elismer. A Lovagrend 1999-ben ünnepelte fennállása 9. centenáriumát. A Máltai Lovagrend választott jelszava szerint: „Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”, elkötelezi magát a hitvédelem és a szegények szolgálata terén. Andrew Bertie herceg nagymesteri minőségében vezeti és irányítja a Lovagrend szerteágazó nemzetközi szociális és karitatív szolgálatát. Mindennek elismeréseként a Szentszék állandó ENSZ képviselete ebben az évben Andrew Bertie nagymesternek ítélte oda a „Path to Peace” díjat, amelyet New Yorkban nyújtanak át az Alapítvány gálaestjén.
A lovagrendet a jeruzsálemi Szent János kórház ispotályos szerzetesei és az első keresztes háborúban győztes lovagok alapították a XI. században Johannita Lovagrend néven. Jeruzsálemből Rodosz szigetére, majd Málta szigetére tette át székhelyét. A lovagrendet ma is máltainak nevezik, noha onnan 1798-ban Napoleon elűzte és 1834 óta székhelye Rómában van. Fő feladatának a szegények és betegek szolgálatát tekinti, több, mint 90 országban 200 kórházat tart fenn. A rendnek jelenleg 11740 tagja van, 84 százalékban férfi, 16 százalékban pedig hölgy tagok. A fogadalmas szerzetesek száma 40 körül mozog, elég alacsony tehát, ám e 40 szerzetes meghatározó szerepet játszik a rend kormányzásában. A Máltai Lovagrend szuverén, azaz nemzetközi közjogi státusszal rendelkezik. Nagykövetségein keresztül 93 országgal áll diplomáciai kapcsolatban és a Szentszékhez hasonlóan állandó megfigyelői státusszal rendelkezik az Egyesült Nemzeteknél és az Európai Unió Bizottságánál. Magyarországon a rend a XIII. században telepedett meg, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1989-től működik, vezetője Kozma Imre atya.  All the contents on this site are copyrighted ©.