2005-11-05 17:28:18

Változások a Vatikáni Rádió élén


November 5-én, pénteken XVI. Benedek pápa kinevezte a Vatikáni Rádió főigazgatójának Federico Lombardi jezsuita atyát, aki eddig a rádió programigazgatói tisztjét töltötte be. A Szentatya egyúttal megköszönte a távozó P. Pasquale Borgomeo hosszú és nagylelkű szolgálatát, amelyet a Vatikáni Rádió élén, főigazgatói minőségben folytatott. Angelo Sodano bíboros államtitkár rádiónk programigazgatójának P. Adrzej Koprowskit nevezte ki, aki eddig Lombardi atya mellett programigazgató-helyettesi feladatokat látott el.
P. Federico Lombardi 1942-ben született a piemonti Saluzzo városában. 1960-ban kezdte meg novíciátusát Jézus Társaságában. Filozófiai és matematikai tanulmányokat folytatott, majd 1972-ben szentelték pappá. 1973-ban teológiai licenciátust szerez, ezzel egyidőben megkezdi tevékenységét a „Civiltá cattolica” – c. jezsuita folyóiratnál, amelynek 1977-től igazgatóhelyettese. 1984-90 között az olasz jezsuita tartomány provinciálisa, ezt követően kerül a Vatikáni Rádióhoz, ahol programigazgatói státuszban áll egészen 2005. november 5-i főigazgatói kinevezéséig. 2001-től a Vatikáni Televíziós Központ főigazgatója is.
Federico Lombardi atya 15 éve áll rádiónk szolgálatában. Kinevezését követően köszönetét fejezte ki XVI. Benedek pápának azért a bizalomért, amellyel e nagy felelősséggel járó feladatot rábízta. Mint elmondta: immár tizenöt éve otthon van a rádiónál, ezért ez a nap számára az út folytatását jelzi, nem pedig egy teljesen új megkezdését. Az eddigi főigazgató, P. Borgomeo mellett eltöltött évek során a munka szép és nehéz pillanatait egyaránt megosztották, s P. Lombardi ezúton csatlakozik a Szentatya köszönetnyilvánításához Borgomeo atyának hosszú és hozzáértő szolgálatáért, amely során megismertette a Vatikáni Rádiót a tömegtájékoztatás nemzetközi világában és elismerést szerzett számára. P. Lombardi meggyőződését fejezte ki, hogy rádiónk elsődlegesen fontos feladatot lát el a Szentatya és az egyház szolgálatában; azzal a céllal, hogy friss és multikulturális információi által különböző utakon és kommunikációs technológiával terjessze és ezáltal elérhetővé tegye a Pápa szavát és üzeneteit, valamint - ahogyan azt a rádió alapszabálya kimondja –, hogy elősegítse a katolikus világ központja és a világ különböző országai közti egységet. A vezetőség, a szerkesztők, technikusok és adminisztrációs alkalmazottak egy munkaközösséget alkotunk – folytatta gondolatait Federico Lombardi atya - és együtt végezzük tovább feladatunkat, baráti légkörben együttműködve a különféle vatikáni intézményekkel, amelyek a tömegtájékoztatás szolgálatában állnak, valamint az információ világában dolgozó munkatársakkal, akiket az egyház és a Vatikán problémái foglalkoztatnak.
P. Adrzej Koprowski 1940-ben született a lengyelországi Łódź-ban. A varsói egyetemen lengyel filológiai tanulmányokat végzett, 1961-ben lépett be a jezsuita rendbe. 1969-ben szentelték pappá. A varsói jezsuita hittudományi kollégium rektora, majd 1989-ig a jezsuita generális közép-kelet-európai asszisztense Rómában. A rendszerváltás után a lengyel televízió vallási műsorainak felelősszerkesztője, majd az Észak-lengyel tartomány provinciálisa. 2004-ben kezdi meg tevékenységét a Vatikáni Rádiónál, ahol kezdetben helyettesi funkciót tölt be a programigazgató mellett egészen 2005. november 5-i, programigazgatói kinevezéséig.
P. Pasquale Borgomeo 35 évet töltött a Vatikáni Rádiónál. Szolgálata befejezésekor meghatottan köszönte meg XVI. Benedek pápának méltató szavait, hálát adva az Úrnak, amiért élete egy jelentős részét a világegyház szolgálatában tölthette a Pápa rádiójánál. Borgomeo atya elmondta: a Vatikáni Rádió legfőbb kincsét a világ minden pontján élő hallgatók jelentik, s ezután ő is egy lesz közülük.
A Vatikáni Rádió egész személyzete őszinte jókívánságait fejezi ki Federico Lombardi és Andrzej Koprowski atyáknak új feladatkörük megkezdése alkalmából, továbbá köszönetet mond P. Pasquale Borgomeo több, mint három évtizedes szolgálatáért.
 All the contents on this site are copyrighted ©.