2005-11-02 16:33:41

Általános pápai kihallgatás halottak napján


„Adjunk hálát Istennek II. János Pál pápáért” – általános pápai kihallgatás halottak napján
November 2-a, halottak napja tiszta kék éggel és napsütéssel fogadta azt a harmincezer zarándokot, akik részt vettek a hagyományos szerdai általános pápai kihallgatáson. A Szent Péter-téren XVI. Benedek pápa ezúttal az „Igaz ember dicsérete”- kezdetű, 111. zsoltárhoz fűzte elmélkedését.
Katekézise felolvasása után a Pápa különböző nyelveken emlékeztetett halottak napja jelentésére; lengyelül a következőket mondta: „Ezen a napon imáinkba foglaljuk halottainkat, szeretteinket. Megemlékezünk II. János Pálról is. Pappá szentelésének és közelgő névnapjának (november 4. Borromei Szent Károly) alkalmából adjunk hálát Istennek azokért az ajándékokért, amelyeket Isten szolgája életén és péteri szolgálatán keresztül adott nekünk”.
Egy Miskolcról érkezett magyar zarándokcsoport is részt vett a kihallgatáson, akiket így üdvözölt a Szentatya: „Szeretettel köszöntöm a magyar híveket, különösen is a miskolci csoportot. Isten hozott Benneteket! Szívesen adom rátok apostoli áldásomat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!”.
Nagy szeretettel szólt XVI. Benedek pápa az olasz nagycsaládos egyesület mintegy 2500 tagjához, akiknek jelenléte alkalmat adott arra, hogy a Szentatya fölhívja a figyelmet a család központi szerepére, amely a társadalom alapsejtje, az élet befogadásának és szolgálatának alapvető helye. A mai társadalmi környezetben a nagycsaládosok hitről, bátorságról és optimizmusról tesznek tanúságot, mivel gyermekek nélkül nincs jövő! – figyelmeztetett a Pápa, majd annak a reményének adott hangot, hogy további megfelelő szociális és törvénykezési intézkedések lépnek életbe a családok védelmére és támogatására, akik egész Olaszország számára gazdagságot és reményt jelentenek.
A Szentatya kiemelte még a zarándokcsoportok közül a Pugliai Véradók Szövetségének tagjait, akiket arra buzdított, hogy folytassák elkötelezett munkájukat a szükséget szenvedő embertársaik iránt az irgalmas szamaritánus evangéliumi példája nyomán.
„Mindenszentek ünnepe és halottak napja lehetőséget ad számunkra, hogy újra elgondolkodjunk földi létünk igazi értelméről és értékéről az örök élet távlatában” – fordult XVI. Benedek olasz nyelven a fiatalokhoz, betegekhez és ifjú házasokhoz. Ez az elmélkedésnek és imádságnak szentelt két nap ösztönözze a fiatalokat arra, hogy a szentek hősiességét kövessék, akik életüket Isten és a felebarát szolgálatára ajánlották. Legyen vigaszul a betegeknek, akik egyesülnek Krisztus szenvedésének misztériumával, az ifjú házasokat pedig segítse hivatásuk felismerésében, vagyis, hogy kölcsönös hűségükkel tanúskodjanak Isten szeretetéről, amely minden embert körülölel.
A kihallgatás emelkedett hangulatát fokozta a Rzeszówi egyházmegyéből érkezett egyetemi a kórus éneke, amely előzőleg részt vett a szerdán reggel 7 órakor bemutatott lengyel nyelvű szentmisén II. János Pál pápa sírjánál a Szent Péter-bazilika altemplomában. Az ünnephez illően feketébe öltözött fiatalok sárga kendőket lobogtatva köszöntötték XVI. Benedek pápát.
A kihallgatás végén a Szentatya hosszan üdvözölte a hívek sokaságát, köztük a nagycsaládosok képviselőit: jelesül egy kilenc gyermekes családot. Az édesapa nagyon meghatódott, amint a Pápa megáldotta gyermekeit, egyenként kezet fogott velük és elbeszélgetett édesanyjukkal. A megszeppent kicsik végül egy apró ajándékot nyújtottak át a Szentatyának, aki mosolyogva köszönte meg a figyelmességet.All the contents on this site are copyrighted ©.