2005-11-01 16:28:07

A római magyar közösség megemlékezése a halottakról


Kedden délelőtt 11 órakor, kissé borongós őszi időben gyűlt össze a római magyar közösség a Veranói temető bejáratánál, hogy megemlékezzen az itt eltemetett magyarokról. A temetőbe igyekvő sokaság között már távolról felismerhető volt a 40-50 főből álló magyar csoport: mindenki gyertyákkal, valamint piros-fehér-zöld szalagos virágokkal érkezett. Az immár hagyománnyá vált temetőlátogatást Németh László atya, pápai prelátus, a Pápai Magyar Intézet rektora vezette. Jelen volt Erdődy Gábor, vatikáni nagykövet, számos Rómában tanuló kispap és Erasmus ösztöndíjas, valamint nagy számban jöttek el a hosszabb ideje Rómában élő magyarok is.
A sírlátogatás megkezdése előtt az első állomás a Veránói temető főbejáratától már elénk tűnő, a feltámadt Krisztus hatalmas szobra alatt volt. Az evangélium felolvasása után, Németh László atya elmélkedésében megemlékezett az ünnepről, a halottakról, majd a közös imádkozás és éneklés után továbbindult a csoport a magyar jezsuita atyák sírboltja felé. Ezután a Máltai Lovagrend magyar tagjainak közös sírjánál folytatódott a megemlékezés. Itt nyugodott Kállay Miklós miniszterelnök is, míg földi maradványait haza nem szállították a családi sírboltba Magyarországra. A virágok elhelyezése és a gyertyagyújtás után tovább haladt a csoport a többi itt eltemetett magyar sírja felé. Minden állomásnál az imádkozás előtt a jelenlévők közül felidézték személyes emlékeiket azok, akik ismerték az elhunytakat. A temetőjárás Kovács Angelus, kapucinus atya sírjánál zárult, aki hosszú ideig volt az olaszországi magyarok lelkésze. Kis Vespa motorján járta fáradhatatlanul az országot, a legeldugottabb helyeket is felkeresve, ahol magyarok éltek, hogy lelki vigaszt, támogatást nyújtson nekik. A jelenlevők közül nagyon sokan ismerték őt és a Rózsafüzér tized imádkozása közben meghatottan emlékeztek vissza a 2001-ben elhunyt lelki pásztorra.
A sírok végigjárása, a nagyon bensőséges hangulatú megemlékezés, az imádkozás, a virágok elhelyezése során mindenki egyben a Magyarországon nyugvó halottaira is visszaemlékezett, lélekben hazasietve és jelképesen nekik is gyertyát gyújtva.All the contents on this site are copyrighted ©.