2005-10-29 18:12:08

Šventasis Sostas griežtai pasmerkė Šv. Žemėje įvykdytus teroristinius smurto veiksmus ir nepriimtinus pareiškimus prieš Izraelio egzistenciją.


Vatikano spaudos salės direktorius Joaquin Navarro-Valls penktadienio pavakare paskelbtame viešame pareiškime išsakė ypatingą šv. Sosto susirūpinimą dėl pastarųjų dienų įvykių Šv. Žemėje ir pareiškė jog Šv. Sostas, pritardamas visos tarptautinės bendruomenės nusistatymui, tvirtai smerkia teroristinio smurto proveržį Izraelio Haderos mieste ir po jo sekusias represijas, nesvarbu kieno tai buvo suorganizuota ir taip pat ypatingai rimtus bei nepriimtinus pareiškimus, kuriais kai kurie Irano pareigūnai pastarosiomis dienomis pasisakė prieš Izraelio valstybės teisę gyvuoti.

Vatikano spaudos salės direktorius pareiškime pakartojo, jog Šv. Sostas pritaria tiek izraeliečių, tiek palestiniečių teisei gyventi ramiai ir saugiai bei atskirose suvereniose valstybėse.


Spaudos salės direktorius Navarro-Valls pareiškime pridūrė, jog šv. Sostas jaučia pareigą ta proga paraginti visus Artimųjų Rytų tautų vadovus, kad jie išklausytų gyventojus, taip karštai prašančius laiduoti taiką ir teisingumą, kad vengtų mirties ir supriešinimo veiksmų arba sprendimų, ir kad drąsiai ir ryžtingai sudarytų bent minimalias sąlygas dialogui atkurti, nes dialogas yra vienintelis būdas, kuriuo šios žemės vaikams būtų galima užtikrinti ramią ir šviesią ateitį. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.