2005-10-28 17:52:09

Tailandas: evangelizacinių metų pradžia


Tailando vyskupų konferencija paskelbė pastoracinį laišką, kuriame skelbiama evangelizacinių metų pradžia. Tai kvietimas skirtas visiems Tailando katalikams visada sąmoningai suvokti Evangelijos reikšmę ir kiekvieną dieną liudyti Kristų. Sekmadienį vyskupų pastoracinis laiškas buvo perskaitytas visose parapijose, padalintose į dvi arkivyskupijas ir 8 vyskupijas. Pirmoje laiško dalyje primenamas 1999 m. lapkričio 6 d. po piežiaus Jono Pauliaus II pasirašytas apaštalinis paraginimas Ecclesia in Asia : „Pirmajame tūkstantmetyje Kryžius buvo pastatytas Europos žemėse, antrajame tūkstantmetyje – Amerikoje ir Afrikoje. Trečiajame tūkstantmetyje tikėtina, kad bus galima rinkti tikėjimo vaišius ir šiame (Azijos) kontinente“.

Tailando vyskupų konferencija (Cbct) taip pat praneša, kad buvo sudaryta speciali komisija, kuri rūpinsis darbų koordinavimu bei katalikų paruošimu ateinančių evangelizacinių metų renginiams.
Tailando evangelizaciniai metai pasibaigs ateinančių metų spalio 22 dieną, o uždarymo proga Bankoke įvyks kongresas tema „Skelbti Jėzų Kristų azijiečiams“. (kl)All the contents on this site are copyrighted ©.