2005-10-27 10:47:06

Donorų šalys padvigubino pagalbą nuo žemės drebėjimo Pakistane ir Indijoje nekentėjusiems


Ženevoje, trečiadienį posėdžiavusios donorų šalys Jungtinių tautų organizacijos sušauktame posėdyje nutarė daugiau kaip padvigubinti pagalbą Pakistanui ir Indijai. Visiems tapo aišku, kad humanitariniai darbuotojai ir gelbėtojai kovoja su laiku, nes žemės drebėjimo nuniokotame Kašmyre jau priartėjo žiema, o daugelis žmonių atskirtose ir sunkiai pasiekiamose gyvenvietėse dar nesulaukė jokios paramos.


Tuo tarpu tarpta utinės humanitarinės organizacijos, taip pat katalikų, ragina kur kas veiksmingiau nei ligi šiol tiekti skubią paramą nuo stipraus žemės drebėjimo nukentėjusiems Pakistano ir Indijos gyventojams. Taip pat Popiežius Benediktas XVI praėjusio trečiadienio bendrojoje audiencijoje prašė visų tikinčiųjų užtikrinti dvasinę ir materialinę paramą nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo ir kitų gamtos stichijų.


Pakistano Islamabad-Rawalpindi katalikų vyskupas Anthony Theodore Lobo Vatikano radijui pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė ligi šiol nesuprato, kad šis žemės drebėjimas sukėlė daugiau nuostolių, negu cumani, smogęs į pietų Azijos šalių krantus praėjusį gruodį po Indonezijoje įvykusio žemės drebėjimo. Vyskupas nuogąstavo, kad trečiadienį Ženevoje vykusioje donorų konferencijoje dalyvavo tik 65 valstybių atstovai, tuo tarpu 92 kraštai užtikrina trumpalaikę ir ilgalaikę pagalbą nuo cunami nukentėjusioms šalims.


Vyskupas taip pat pasakojo apie humanitarin ę padėtį žemės drebėjimo nuniokotoje Islamabad-Rawalpindi vyskupijoje. Užversti keliai, nutrukęs susiekimas telefonu. Dar dabar neįstengiama pasiekti visų nuo žemės drebėjimo nukentėjusių vietovių. Kalnuose yra kaimų, kurie buvo visiškai nuniokoti ir žuvo beveik visi gyventojai. Kai išsigelbėjusieji atvyksta į miestus ir pasidalija savo patirtimi, tada dažniausiai sužinome, kad stichija viską sugriovė. Deja, žuvusiųjų skaičius nuolat auga, - sakė Vatikano Radijui Islamabad-Rawalpindi vyskupas Anthony Theodore Lobo. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.