2005-10-21 18:14:27

Glavni sadržaji poruke Sinode predstavljeni u Tiskovnome uredu Svete Stolice


(21. listopada 2005. – RV) Neka Euharistija bude u središtu suvremenoga crkvenog života, kao svjetlo i srce u borbi protiv sjene sekularizacije i društvenih nepravdî, i neka se posveti veća pozornost evangelizaciji koju valja vršiti u vjernosti učiteljstvu – istaknuto je u završnoj poruci s Biskupske sinode o Euharistiji, koja je poruka radosti, ali istovremeno i jasno razmišljanje o svjetlu i sjenama koje danas pružaju nadu, ili zabrinjavaju vodstvo opće Crkve. Glavni sadržaji poruke predstavljeni su danas u Tiskovnome uredu Svete Stolice, dok sinodni oci još rade na konačnome tekstu.
Poruka sadrži dvadeset šest točaka – napisanih usporedo na pet službenih jezika na Sinodi – kako bi se obuhvatila Crkva i svijet - u pozitivnim razvojima i bolima, kako bi se potvrdio nauk o Euharistiji i uklonile dvojbe ili liturgijske zloporabe, suočilo u istini s braćom odvojenih Crkvi ili s laicima u posebnim životnim situacijama, te kako bi se u dušama raspršila tromost uzrokovana sekularizacijom koja je izblijedjela osjećaj za sveto, a čiji je gubitak, prema mišljenju sinodnih otaca, jedno od velikih zala našega doba, jer oduzima snagu evangelizaciji pet milijarda ljudi koji Krista još ne poznaju. Crkva XXI. stoljeća – koja se, kao pri svome nastanku, i danas temelji na spomenu Isusove muke, smrti i uskrsnuća, koji se slave u Euharistiji – dio je globalnoga naselja u suvremenome svijetu u kojemu socijalna neuravnoteženost i prirodne nepogode unose strah i traže odgovore. Sinodni oci na početku upućuju pozdrav partikularnim Crkvama u Kini, kao i njihovim biskupima, od kojih četvorica, koje je Sveti Otac pozvao u Rim, nisu mogli sudjelovati na radovima sinode, ali su svejedno imali posebno mjesto u mislima i molitvama sinodnih otaca. Dajući kratak pregled događaja u svijetu, kardinali i biskupi su istaknuli kako prate i trpe zbog nasilja na Bliskome istoku i u Africi, te zbog nepravdî i krajnje bijede u Latinskoj Americi, Aziji i na afričkome kontinentu. Osim toga, upozoravaju na religijsku ravnodušnost na Zapadu, te pozivaju šefove država da imaju na srcu dostojanstvo pojedinca, brane život od njegova začeća, te promiču ljudski i društveni napredak.
"Euharistija, izvor i vrhunac života i poslanja Crkve" – na tu se temu raspravljalo tijekom tri tjedna, i u tom vidiku završna poruka sadrži osvrte i želje. U dokumentu je na početku izražena radost što se tiče života Crkve, i to zbog nove svijesti o nedjeljnoj svetoj Misi, povećanju svećeničkih i redovničkih zvanja u brojnim područjima na svijetu, te nazočnosti brojne mladeži odgojene u vjeri – zahvaljujući također Svjetskim danima mladeži – koji žive istinsko crkveno iskustvo. Međutim, druga strane medalje pokazuje izazove zbog kojih je nužno potvrditi uporišta naučavanja koje je Drugi vatikanski sabor, prije 40 godina, duboko promijenio i koji valja poštivati. Neka se nitko ne smatra gospodarom crkvene liturgije – napominje se u dokumentu – nego štoviše, neka biskupi i svećenici, kao prvi, nastoje sakrament Pomirenja ponovno staviti u središte vjerske prakse, neka potiču vjernike na javnu dosljednost s onim što ispovijedaju kao vjeru, te aktivnije promiču dušobrižništvo za svećenička zvanja, čiji nedostatak stavlja u težak položaj slavljenje Euharistije u brojim područjima. U sinodnoj se poruci više puta spominje ekumenizam; tako se na prvim stranicama kršćanska braća i sestre svih vjeroispovijesti potiču na molitvu kako bi sazrio trenutak punoga vidljivog zajedništva Crkve u slavljenju Euharistije. Istaknuvši pak svečanu obvezu Crkve u ekumenizmu, koju je potvrdio papa Benedikt XVI., u poruci se, iako sa žaljenjem, uviđa sadašnja nemogućnost zajedničkoga slavlja, te se također potvrđuju crkvene norme koje su na snazi, a koje uređuju podjelu Pričesti braći koja još nisu u punome zajedništvu. Jedna je točka u dokumentu posvećena pitanju koje je najviše zanimalo medije, a preko njih i javno mnijenje, a to je Pričest rastavljenih i ponovno vjenčanih osoba. Poznajemo njihovu patnju i unutarnji osjećaj nezadovoljstva – istaknuli su sinodni oci koji, unatoč neslaganju s izborom takvih parova, pozivaju ih da se ne osjećaju isključenima iz života Crkve, te da sudjeluju na nedjeljnoj svetoj Misi i slušanju Riječi Božje. Svjesni krhkosti i nesigurnosti koje prijete ustanovi obitelji općenito, sinodni oci ohrabruju obitelji da očuvaju običaj zajedničkoga sudjelovanja na nedjeljnoj Euharistiji. Posljednji odlomci poruke sadrže poticaje pojedinim kategorijama crkvenoga tijela: svećenicima, da, po primjeru pape Benedikta XVI., budu "ponizni radnici u Gospodinovome vinogradu", a drugima u crkvenoj hijerarhiji, da budu protagonisti plodne službe. Mladima je upućen poticaj da budu "jutarnje straže", kako bi se, razvijajući pozitivne vrednote, založili za promjenu svega onoga što je nepravedno ili nasilno u svijetu.
U Sinodnoj su se dvorani danas, po svršetku prvoga dijela 20. zasjedanja, sinodni oci posebno spomenuli pape Wojtyłe, kada im je bila podijeljena sličica sluge Božjega Ivana Pavla II., koja sadrži molitvu na više jezika i komadić njegova odijela kao relikviju. U ponedjeljak 17. listopada, dan nakon 27. obljetnice njegova izbora za Papu, sinodni su oci – kako stoji u priopćenju – sišli u vatikansku kriptu kako bi izrazili poštovanje pred grobom Ivana Pavla II. i zatražili posebne milosti za uspjeh sinode i za Crkvu.All the contents on this site are copyrighted ©.