2005-10-17 12:36:49

Mirė kardinolas Giuseppe Caprio


Romoje šeštadienį mirė kardinolas Giuseppe Caprio, buvęs Šventojo Sosto ekonominių reikalų prefektūros pirmininkas. Giuseppe Caprio buvo vienas iš amžiumi vyriausių kardinolų. Jam ateinančią lapkričio 15-ąj ą būtų sukakę 91 metai. Kardinolo Caprio laidotuvės įvyks šį antradienį, spalio 18-tą dieną, šv. Petro bazilikoje. Gedulingoms laidotuvių Mišioms vadovaus popiežius Benediktas XVI. Giuseppe Caprio kardinolu paskyrė Dievo tarnas, popiežius Jonas Paulius II savo pontifikato pirmojoje kardinolų skyrimo konsistorijoje, 1979 metais. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.