2005-10-14 13:06:33

Skurdo atmetimo savaitė ir Paramos misijų kraštams rinkliava Australijoje


Pirmadienį, spalio 17-ąją, visame pasaulyje bus minima tarptautinė Skurdo atmetimo diena. Australijoje skurdo šalinimo tema yra minima ne vieną dieną, o ištisą savaitę. Iki spalio 22-sios vysiančiais socialinės pagalbos ir plėtros, artimo meilės ir kitokiais labdaros projektais Australijos religinės ir nereliginės organizacijos, ypač krikščionių bendruomenės, įskaitant katalikus, siekia sau ir kitiems priminti, jog skurdą tebekenčia daug žmonių ir šeimų, pirmiausiai kituose pasaulio kraštuose, bet taip pat Australijoje. Savaitės įvykius ir iniciatyvas rengia parapijos, sąjūdžiai, mokyklos ir įvairios kitos organizacijos. Skurdo šalinimo savaitę Australijoje tradiciškai užbaigia visų tautybių katalikų rinkliava Misijų kraštams. Pagal nusistovėjusį paprotį, Paramos misijų kraštams rinkliava Australijoje yra rengiama spalio 23-ąją, kai visoje Bažnyčioje yra minima Pasaulio misijų diena. Australijos katalikų ir katalikiškų organizacijų dalyvavimą Skurdo atmetimo savaitės renginiuose remia Australijos vyskupų konferencijos užtariama Katalikų socialinio teisingumo taryba. Taryba platina informaciją apie renginius vyskupijoms ir parapijoms, kviečia prisidėti prie iniciatyvų, rengia pamaldas, susitikimus, mitingus, vykdo socialinės paramos ir plėtros projektus.

Tarptautinę Skurdo atmetimo dieną Jungtinių tautų organizacija įkūrė šios dienos sumanytojui, Dievo tarnui, kun. Juozui Vresinskiui pagerbti. Prancūzijoje gimęs ispanės ir lenko imigrantų sūnus kun. Vresinskis su bendraminčiais 1957 metais įsteigė organizaciją skurdui šalinti, kuri pasivadino “Pagalba visiškame skurde esantiesiems – Ketvirtasis pasaulis”. Organizaciją išgarsino 1987 metais Prancūzijos sostinėje įvykęs mitingas, kurio metu kun. Vresinskis Paryžiaus Trocadero žmogaus teisių aikštėje atidengė paminklinį akmenį su tokiu užrašu: “Ten kur yra vyrų ir moterų, pasmerktų gyventi skurde, yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Bendromis pastangomis užtikrinti, kad jos būtų gerbiamos, yra mūsų iškilminga pareiga.” Organizacija “ATP – Ketvirtasis Pasaulis” dabar veikia daugiau 100 pasaulio kraštų. Dievo tarnas, popiežius Jonas Paulius II 1997 metais lankydamasis Paryžiuje buvo sustojęs prie šio paminklo ir ta proga susitiko su “ATP – Ketvirtasis Pasaulis” organizacijos vadovais. Kun. Juozas Vresinskis mirė 1988 metais. 1997 m. kovo 19 d. buvo pradėta jo beatifikacijos byla. Jungtinių tautų organizacijos įsteigta tarptautinė Skurdo atmetimo diena yra minima spalio 17-ąją todėl, kad būtent tą dieną Paryžiuje 1987 metais kun. Vresinskis Trocadero žmogaus teisių aikštėje atidengė paminklinį akmenį, ant kurio yra įrašytas jo garsusis “Kreipimasis dėl skurdo atmetimo”. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.