2005-10-11 16:11:39

Britų religijų vadovai priešinasi eutanazijos ir savižudybių pagalbos įstatymui


Kontroversiniu laikomas vadinamosios “pagalbos numirti ligoniams, esantiems paskutinėje ligos stadijoje” įstatymo projektas nuo pirmadienio yra svarstomas Lordų Rūmuose. Įstatymo autoriai nauju reglamentu siekia panaikinti bausmes už eutanaziją ir savižudybių pagalbą. Šešių pagrindinių religinių konfesijų vadovai pasisakė prieš įstatymo projektą atvirame laiške, kurį pasiuntė visiems Britanijos parlamento deputatams. Religijų vadovai laiške iš esmės reikalauja nekeisti įstatymo. Religijų vadovai be kita ko primena, jog šiandieniai paliatyvinės medicinos privalumai paverčia nepagrįstais įstatymo projekto gynėjų teiginius, jog paskutinės ligos stadijos ligoniai gali išvengti nereikalingo skausmo tik per eutanaziją. Gi iš tikrųjų, sparti paliatyvinės slaugos pažanga leidžia sumažinti skausmą iki minimumo. Laiško autoriai perspėdami pažymi, jog tariama “teisė mirti” neišvengiamai pavirs “pareiga mirti” ir kad kai ieškoma sprendimų pavieniais atvejais galės nulemti ekonominis spaudimas ir savanaudiški paskaičiavimai. Prieš eutanazijos ir savižudybių pagalbos įstatymą jau pasisakė pagrindiniai katalikų ir anglikonų vadovai - Vestminsterio arkivyskupas, kardinolas Cormac Murphy-O’Connor ir Anglikonų primas, Dr. Rowan Williams. Dabar prieš įstatymo projektą pasisakė skirtingų religijų atstovai. Anglijoje veikianti Katalikų komunikacijų tarnyba CCN pažymėjo, jog šešioms religijoms atstovaujančių devynių religijų vadovų bendras pareiškimas yra pirmas tokio pobūdžio bendras kreipimasis į britų parlamentarus. Britanijos induistų, musulmonų, evangelikų, anglikonų, katalikų, žydų, stačiatikių, budistų ir sikhų bendruomenių vadovai atkreipė parlamentarų dėmesį į penkis dalykus: į sparčią paliatyvinės slaugos plėtrą, į įvairius rimtus sunkumus, kuriuos patiria eutanaziją įteisinusios šalys, į daugumos medikų nusistatymą prieš pagalbą numirti ir tai, kad toks gydytojų priešiškumas apskritai auga, į klaidinančias gyventojų apklausas, tariamai įrodančias daugumos žmonių palankumą keisti įstatymą ir į rimtus pagarbos gyvybei pažeidimus, galinčius radikaliai pakeisti visuomenės moralinį pagrindą. Ypatingą dėmesį laiško autoriai skiria būtinumui užtikrinti gyvybės šventumą. Šioje srityje labai svarbu yra tai, kad paliatyvinė slauga padeda sumažinti mirštančiųjų skausmą iki minimumo. Be to, svarbu atkreipti dėmesį į naujas sudėtingas problemas, kurias patiria tokie kraštai, kaip pavyzdžiui Olandija, šalis, kurioje viena iš 32 mirčių yra vienaip ar kitaip susijusi su teisėta arba neteisėta eutanazija. Pasak religijų vadovų, jei Britanijoje būtų priimtas panašus įstatymas, jis į kapus nuvarytų 13 tūkstančių žmonių kasmet. Be to, - pažymi atviro laiško autoriai, Olandijoje eutanazijos šalininkai siekia vis labiau praplėsti esamą įstatymą taip, kad jis apimtų kuo daugiau ligonių kategorijų. Pastaruoju metu dedamos pastangos, kad eutanazijos įstatymas apimtų taip pat demencija sergančius ligonius. (SK)All the contents on this site are copyrighted ©.