2005-10-05 17:16:55

Mirė Telšių vyskupijos kunigas, Papilės parapijos klebonas kunigas Aloyzas Orantas


Telšių vyskupijos generalvikaras prelatas Juozas Šiurys pranešė, kad trečiadienio ryte, Šiaulių ligoninėje mirė Papilės parapijos klebonas kunigas Aloyzas Orantas.


Kunigas Aloyzas Orantas gimė 1955 m. gegužės 12 dieną Biržų r. Papilio parapijoje. Mokėsi Kruopių (Akmenės r.), Bazilionų (Šiaulių r.) vidurinėse mokyklose ir Šiaulių 13-je technikos mokykloje. Kauno kunigų seminarijoje studijavo nuo 1977 iki 1982 metų. 1982 metais birželio 06 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje vyskupas Liudas Povilonis suteikė kunigo šventimus.

Po kunigystės šventimų vikaru dirbo Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijoje. 1985 – 1987 metais dirbo Batakių, Lomių ir Varlaukio klebonu; 1987 – 2002 metais Kruopių ir Žukančių klebonu. O nuo 2002 metų iki mirties kunigas buvo Papilės ir Šiaudinės parapijų klebonu.


Kunigo laidotuvių pamaldos vyks Papilės bažnyčioje spalio 7 d. (penktadienį) 12 val. Po šv. Mišių velionio palaikai išvežami į Kelmę, Kunigas Aloyzas Orantas bus palaidotas Kelmės bažnyčios šventoriuje.
All the contents on this site are copyrighted ©.