2005-10-04 19:08:56

Eucharistijos procesijos Šrilankoje


Šrilankos Negombo regiono katalikai surengė Švenčiausiojo Sakramento procesijas besibaigiančių Eucharistijos metų proga. Maždaug 4 tūkstančiai katalikų iš 30 parapijų rugsėjo 25-tą dieną iš trijų skirtingų vietovių rinkosi procesijose į Kottuvapittaniya miestą, esantį už 35 kilometrų į šiaurę nuo sostinės Kolombo. Procesijas, vykusias iš trijų krypčių – iš Šiaurės, Pietų ir Vakarų lydėjo parapijų kunigai, kurie buvo vežami šiai iškilmei išpuoštose karietose. Kiekvienas kunigas rankose laikė monstranciją su Švenčiausiuoju. Eucharistinių procesijų tema buvo “Pasilik su mumis, Viešpatie”. Procesijoje dalyvavo taip pat Kolombo arkivyskupas Osvald Gomis, kuris šiomis dienomis Vatikane dalyvauja Eucharistijai skirtoje eilinėje Vyskupų Sinodo asamblėjoje. Mes dalijamės Eucharistine duona tam, kad išsivaduotume nuo neapykantos, pykčio ir pavydo. Tai reiškia, kad turime laužyti ir dalyti save pačius tam, kad suspindėtų gyvenimo ir Kryžiaus prasmė, - kalbėjo savo Bažnyčios tikintiesiems Šrilankos sostinės ganytojas bei Azijos vyskupų konferencijų Federacijos generalinis sekretorius arkivyskupas Gomis. Eucharistinių procesijų proga Šrilankos katalikai ypatingai meldėsi už religijos laisvę savo šalyje. Dabartiniu metu krašto parlamente yra rengiamas įstatymo projektas dėl religinės veiklos gairių. Daugelis Šrilankos katalikų būgštauja, jog pagal įstatymo pataisas galėtų būti apkaltinti neetinės veiklos kurstymu už labdaros skirstymą ir veiklą švietimo srityje. Kai kurie tikintieji mano, kad įstatymas uždraus procesijas parapijose, arba net neleis viešai minėti savo konfesijos. Eucharistinės procesijos vyko daugelyje Šrilankos parapijų per pastaruosius Eucharistijai skirtus metus. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.